Awanse i wyróżnienia w Głównym Sztabie Policji KGP

Data publikacji: 10.12.2019

10 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Głównego Sztabu Policji KGP. Uroczystość wpisuje się w obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne wręczyli funkcjonariuszom zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański i dyrektor GSP KGP insp. Maciej Nestoruk.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Tomaszowi Szymańskiemu, zastępcy Komendanta Głównego Policji przez mł. insp. Piotra Urbanika, naczelnika Wydziału Dyżurnych GSP KGP.

Jeszcze przed wręczeniem odznaczeń i awansów insp. Maciej Nestoruk odniósł się w swojej wypowiedzi do wyjątkowego dla polskiej Policji roku 2019: - Mamy zaszczyt i przyjemność pełnić służbę w tym jubileuszowym roku, który obfitował w wiele przedsięwzięć o charakterze państwowym oraz międzynarodowym, których przebieg zabezpieczała Policja. To dzięki naszej pracy wiele uroczystości i wydarzeń odbyło się w sposób bezpieczny. Nasza służba jest czasami niewidoczna, ale bardzo istotna.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych medal za Długoletnią Służbę otrzymał jeden funkcjonariusz. W uznaniu zasług dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzi oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant odznaczonych zostało sześciu funkcjonariuszy. Awanse na wyższy stopień policyjny przyjęło jedenastu funkcjonariuszy.

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański gratulując policjantom awansów i wyróżnień, podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom GSP KGP za wykonywanie zadań na bardzo wysokim poziomie.

Uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów funkcjonariuszom Głównego Sztabu Policji KGP

(BKS KGP ipk, zdj. Piotr Maciejczak Miesięcznik "Policja 997")