Szkolenie CEPOL w Sułkowicach – zarządzanie zmianą w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego

Data publikacji: 10.12.2019

W Zakładzie Kynologii w Sułkowicach, stanowiącym część Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w dniach 3-6 grudnia, odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania zmianą w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego (Change management in EU CSDP missions). Udział w kursie zorganizowanym przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP pod egidą Agencji Unii Europejskiej CEPOL wzięło 25 osób z 14 państw Europy.

Szkolenie miało na celu przygotowanie funkcjonariuszy służb porządku publicznego do wykonywania zadań służbowych w misjach zagranicznych pod auspicjami Unii Europejskiej, które wiązałyby się z wprowadzaniem zmian w kraju goszczącym. Przedsięwzięcie było skierowane przede wszystkim do osób zarządzających personelem w swoich jednostkach macierzystych i przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych w misjach.

CEPOL to Agencja Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, która jest odpowiedzialna za przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania. Jej główna siedziba znajduje się w stolicy Węgier — Budapeszcie.

W trakcie szkolenia omówiono na czym polega zarządzanie zmianą, kładąc nacisk na aspekty różnic kulturowych oraz prawa człowieka. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami podczas wdrażania zmian w kraju goszczącym misję, jak również uzyskali wiedzę z zakresu technik motywowania i budowania zaufania w zespole. Ponadto, na podstawie przykładów z misji, przedstawiono sposób działania na szczeblach kierowniczych w misjach UE, a także wyzwania, z którymi kierownictwo musi się zmierzyć podczas wdrażania nowych rozwiązań. Uczestników zapoznano z najbardziej efektywnymi sposobami ewaluacji podejmowanych działań oraz metodami praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów.

Kadra instruktorska złożona była w całości z osób posiadających doświadczenie międzynarodowe, w tym przede wszystkim wynikające z udziału w misjach zagranicznych. Wśród wykładowców obecni byli przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS), Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODHIR), misji w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosovo), Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz BMWP KGP.

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)