Uroczyste podpisanie umowy w sprawie ultralekkiego samolotu dla dolnośląskiej Policji

Data publikacji: 07.09.2010

7 września 2010 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej projektu zakupu ultralekkiego samolotu jako elementu monitorowania infrastruktury krytycznej oraz zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze województwa dolnośląskiego. Dokument podpisali Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Marek Łapiński, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Zbigniew Szczygieł oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – insp. Zbigniew Maciejewski.

Na realizację tego projektu dolnośląska Policja uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”, w wysokości 300 tys. złotych. Głównym celem projektu jest podniesienie skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Dolnego Śląska. Możliwe to będzie poprzez zakup wyposażenia do monitorowania infrastruktury krytycznej oraz zagrożeń na obszarze całego województwa. Sprzętem, który najlepiej nadaje się do realizacji powyższych zadań jest statek powietrzny -
ultralekki samolot.

W najbliższym czasie dolnośląska komenda wojewódzka policji ogłosi procedurę przetargową na zakup wymienionej maszyny. Samolot będący na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykorzystywany będzie m.in. do:

  • koordynowania działań w sytuacjach kryzysowych,
  • zabezpieczania prowadzonych akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi,
  • zabezpieczania prewencyjnego porządków na akwenach oraz udziału w akcjach ratowniczych,
  • współdziałania z patrolami ruchu drogowego w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
  • wsparcia prowadzonych działań pościgowo-blokadowych za przestępcami,
  • poszukiwania osób zaginionych,
  • zabezpieczania porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych, w tym przede wszystkim w trakcie EURO 2012 oraz różnego rodzaju dużych uroczystości państwowych i kościelnych,
  • monitorowania infrastruktury krytycznej oraz zagrożeń: obserwacja akwenów, rzek, terenów leśnych, rozpoznanie zagrożeń kompleksów leśnych, przekazywanie informacji o ogniskach pożarów, czy też monitorowania i rejestrowania zdarzeń, osób i miejsc w aspekcie zapewnienia porządku publicznego i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,

Dane uzyskane w trakcie monitorowania udostępniane będą również zainteresowanym podmiotom, odpowiedzialnym także za bezpieczeństwo w województwie np. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Straż Pożarna, Lasy Państwowe, itp.

 

Źródło: KWP Wrocław