Podlaski policjant uhonorowany odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Data publikacji: 02.12.2019

Policjant z Komisariatu Policji w Wasilkowie sierżant sztabowy Kamil Jania został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

O tym, że policjanci chętnie oddają krew nie trzeba nikogo przekonywać. Niejednokrotnie funkcjonariusze włączają się w te szlachetne akcje. Sierżant sztabowy Kamil Jania z Komisariatu Policji w Wasilkowie ten drogocenny dar, przekazuje najbardziej potrzebującym już od 12 lat. W piątek, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, odbyło się uroczyste uhonorowanie państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zasłużonych dawców krwi. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Kamil oddał już 25 litrów krwi. Naszemu dzielnemu policjantowi serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.

(KWP w Białymstoku/js)