Najlepsi Dyżurni w kraju

Data publikacji: 29.11.2019

29 listopada 2019 r. tuż po godzinie 13.00 policjanci zmagający się w dwudniowych rozgrywkach w ramach II Finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, a także ich przełożeni i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości kończącej rywalizację.

Ponownie o miano najlepszego dyżurnego w kraju rywalizowało 17 dyżurnych reprezentujących komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji. Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią odpowiedzialną służbę na stanowiskach kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji rywalizowali w dwóch konkurencjach, tj. symulacji na stanowisku kierowania, w ramach której dyżurni byli oceniani w trzech obszarach: prewencyjnym, informatycznym oraz psychologicznym oraz w teście wiedzy policyjnej.

Po podliczeniu punktacji miejsca na podium zajęli:

I miejsce – podkom. Robert STYPIŃSKI z KWP zs. w Radomiu (dyżurny KMP w Ostrołęce) 

II miejsce – podkom. Paweł LESIAK z KWP w Łodzi (dyżurny KPP w Rawie Mazowieckiej) 

III miejsce – mł. asp. Tomasz JAKUBOWSKI z KWP Szczecinie (dyżurny KMP w Szczecinie) 

Laureaci otrzymali: złotą, srebrną lub brązową odznakę zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej, nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także okolicznościowe puchary.

Podczas gali finałowej nagrody wręczali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk oraz Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji mł. insp. Tomasz Maluszczak.

W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczyli również: przedstawiciele komend wojewódzkich w Katowicach, Wrocławiu i Kielcach, były Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. w st. spocz. Grzegorz Baczyński, przedstawiciele Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowic, a także reprezentująca środowisko akademickie prof. Jadwiga Stawnicka.

Klasyfikacje poszczególnych konkurencji:

(Szkoła Policji w Katowicach)