Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji: 28.11.2019

28 listopada 2019 roku delegacja przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Gheroghe Balana złożyła oficjalną wizytę w Komendzie Głównej Policji. Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

W dniach 27-29 listopada 2019 roku przedstawiciele mołdawskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych składają oficjalną wizytę w Polsce. Jednym z punktów agendy było spotkanie w Komendzie Głównej Policji z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilem Brachą, kierownikami wybranych jednostek organizacyjnych Policji oraz biur Komendy Głównej Policji.

Podczas spotkania zorganizowanego w Komendzie Głównej Policji, z inicjatywy strony mołdawskiej omówiono szereg istotnych kwestii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym oraz współpracą międzynarodową. Dyskusję poprzedziła prezentacja przygotowana przez stronę polską, stanowiąca merytoryczną odpowiedź na interesujące delegatów tematy.

W trakcie spotkania poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące, współpracy szkoleniowej, systemu szkolnictwa policyjnego w Polsce, doskonalenia zawodowego z zakresu kynologii policyjnej, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, roli dzielnicowego w systemie polskiej Policji, dobrych praktyk w dziedzinie negocjacji policyjnych oraz potencjału i zdolności poszukiwawczo-ratowniczych Policji.

Sekretarz stanu Pan Gheroghe Balan zanaczył, że polska Policja jest ważnym partnerem Mołdawii w obszarze wspierania reformy systemu edukacji policyjnej w tym kraju. Z kolei Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Kamil Bracha podkreślił wagę i znaczenie międzynarodowych spotkań bilateralnych, które służą umacnianiu współpracy, wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk policyjnych.

Strona mołdawska bardzo pozytywnie oceniła przygotowanie do spotkania oraz zapowiedziała kontynuowanie wizyt studyjnych w naszym kraju.

(BMWP KGP)