Rozpoczął się II Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji

Data publikacji: 28.11.2019

28 listopada 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach rozpoczęła się rywalizacja w Finale drugiego Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, której celem jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wyłonienie najlepszego dyżurnego w kraju.

O godzinie 7.45 Komendant Szkoły Policji insp. dr Rafał Kochańczyk przywitał przybyłych z całego kraju gości, życząc im powodzenia i udanej rywalizacji. 

W pierwszym dniu zawodów uczestnicy wezmą udział w jednej konkurencji – symulacji na stanowisku kierowania dyżurnego jednostki Policji. Obejmuje ona m.in. przyjęcie zgłoszenia i jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, a także dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych.

W piątek rywalizujący dyżurni wezmą najpierw udział w teście wiedzy policyjnej, który obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji. Test wiedzy zawodowej składa się z 60 pytań. Każde pytanie zawiera cztery proponowane odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

Fakultatywnie uczestnicy będą mogli także przystąpić do kolejnej konkurencji, jaką jest analiza dokumentu obejmująca problematykę z zakresu czynności służbowych realizowanych przez dyżurnego. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego udokumentowania czynności służbowych poprzez wskazanie błędów formalnych i merytorycznych w przykładowych dokumentach służbowych.

W drugim dniu konkursu o godzinie 13.00 poznamy „Dyżurnego Roku 2019”.

(Szkoła Policji w Katowicach / kp)