Polska policjantka na Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Data publikacji: 25.11.2019

Polska Policja zaangażowana jest w działania na rzecz bezpieczeństwa i pokoju zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Funkcjonariusze polskiej Policji od 2008 roku uczestniczą w utrzymaniu stabilizacji w regionie południowego Kaukazu, jako uczestnicy Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) w Gruzji. Jednym z delegowanych funkcjonariuszy na teren misji jest asp. szt. Maja Serkowska, która pełni służbę na stanowisku obserwatora w Biurze Terenowym w Gori.

Asp. szt. Maja Serkowska służbę w Policji rozpoczęła w 2000 roku. Jej kariera zawodowa rozpoczęła się na stanowisku dzielnicowego w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach w województwie pomorskim. Od 2003 roku pełniła służbę na stanowisku specjalisty Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP Kartuzy. Następnie w 2007 roku objęła stanowisko zastępcy dyżurnego KPP w Kartuzach, w której pracuje do chwili obecnej. Jak wspomina „zawsze angażowałam się w pełni we wszystkich podejmowanych przeze mnie przedsięwzięciach. Często nie było łatwo, ale zawsze było warto. Pomysł zaangażowania się w aktywność misyjną początkowo wydawał się trudnym do realizacji, ale wierzyłam, że niemożliwe nie istnieje”.

W 2015 roku policjantka została delegowania do pełnienia służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji misji EULEX w Kosowie. Po misji wróciła do służby na stanowisko kierowania w KPP w Kartuzach. Aktualnie, od lutego 2019 roku policjantka została delegowana na misję EUMM w Gruzji, gdzie pełni służbę na stanowisku obserwatora. Od września pełni obowiązki na stanowisku oficera operacyjnego Biura Terenowego w Gori. W rozmowie sama przyznaje, że „według mojej oceny jest to przedsięwzięcie niecodzienne, absorbujące, ale dające również ogromną satysfakcję”. Proces stabilizacji i normalizacji w Gruzji trwa nieprzerwanie od zakończenia konfliktu zbrojnego z 2008 roku. W misji uczestniczą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wspomniana policjantka jak twierdzi jest dumna, że może być czynnym uczestnikiem międzynarodowego wysiłku na rzecz pokoju i godnie reprezentować polską Policję na arenie międzynarodowej.

Linki do materiału video oraz artykułu na stronie misji EUMM:

https://eumm.eu/en/press_and_public_information/features/36679/

https://eumm.eu/en/about_eumm/meet_our_monitors/36618/


(BMWP KGP, zdjęcie — eumm.eu)