KWP: Otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym

Data publikacji: 20.11.2019

W Rejowcu Fabrycznym odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji. W wydarzeniu udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew, Zastępca Komendanta Głównego Policji inspektor Tomasz Szymański, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji a także przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Policją. Sekretarz Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał symboliczny klucz do nowego komisariatu Komendantowi tej jednostki.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.39 MB)

 

Uroczystości związane z otwarciem  nowej siedziby Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym rozpoczęły się dziś o godziny 12.  Wśród gości biorących udział w tym wydarzeniu byli:  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew,  Zastępca Komendanta Głównego Policji  inspektor Tomasz Szymański, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed, Wicestarosta Chełmski Pan Jerzy Kwiatkowski, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Pan Stanisław Bodys, przedstawiciele współpracujących z Policją służb mundurowych i instytucji a także kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie – inspektor Robertem Szewcem.

złożenie meldunku ministrowi przez dowódcę uroczystości

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości. Gości powitał Komendant Miejski Policji w Chełmie młodszy inspektor Mariusz Kołtun.

komendant KMP w Chełmie podczas przemówienia

Szef chełmskich stróżów prawa w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Komendant słowa podziękowania skierował w szczególności do Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, który przekazał działkę pod budowę nowego komisariatu.  

Minister przekazuje symboliczny klucz komendantowi

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie okolicznościowego klucza. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew przekazał symboliczny klucz do nowego budynku komisariatu komendantowi tej jednostki - aspirant sztabowemu Krzysztofowi Żukowskiemu.

minister przekazuje policjantce kluczyki do nowego radiowozu

Policjanci z Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym otrzymali także nowy oznakowany radiowóz marki Hyundai. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew wraz z  Zastępcą Komendanta Głównego Policji  inspektorem Tomaszem Szymańskim dokonali uroczystego przekazania kluczyków pracującym w komisariacie funkcjonariuszom.

Nową siedzibę komisariatu oraz otrzymany radiowóz poświęcili policyjni kapelani ks. Bogdan Zagórski oraz ks. Marcin Gościk.

budynek komisariatu

Oddawany dziś do użytku nowy budynek Komisariatu Policji Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Orzechowej 17 to 1-piętrowy obiekt administracyjno-biurowy o łącznej powierzchni ponad 460m2 . Rozpoczęcie całej inwestycji było możliwe dzięki przychylności Gminy Miasto Rejowiec Fabryczny, która przekazała działkę w trwały Zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Budowa komisariatu rozpoczęła się w 2017 roku. Środki na sfinansowanie  budowy pochodziły ze środków budżetowych Policji, przyznanych w ramach Programu Modernizacji Policji. Budowę nowego obiektu wspomógł również Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Łączna wartość inwestycji to około 3 mln 800 tysięcy złotych.

 zespół pomieszczeń oficera dyżurnego

W budynku komisariatu powstały pomieszczenia biurowe wraz z niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi, w tym poczekalnia z sanitariatami przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, zespół pomieszczeń oficera dyżurnego, pomieszczenia dla zespołów patrolowych z szatniami, pokoje dzielnicowych, pokój przejściowy, sala odpraw, gabinety komendantów z sekretariatem, kancelaria i inne. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych także poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne na zewnątrz budynku, takie jak wydzielone miejsce postojowe na parkingu oraz podjazd.

Do tej pory komisariat mieścił się w Rejowcu przy ulicy Parkowej. Użytkowany przez policjantów budynek to obiekt  parterowy, który jest częścią kompleksu zajmowanego przez ośrodek wychowawczy. Chociaż obiekt był w dobrym stanie technicznym, nie spełniał obowiązujących standardów funkcjonalnych i użytkowych.  Można wymienić tu chociażby niewystarczającą ilość pomieszczeń, brak pomieszczeń socjalnych, czy dysponowanie tylko jednym miejscem garażowym.  Wielkość działki nie pozwalała też na rozbudowę obiektu.

wejście do komisariatu

Oddawany dzisiaj do użytku nowy budynek komisariatu zapewni potrzeby jednostki Policji zarówno pod względem technicznym, jak również od strony właściwej obsługi interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników. W nowym budynku służbę będzie pełnić 22 funkcjonariuszy.

Następnie głos zabrali uczestniczący w tym wydarzeniu goście.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.67 MB)

 

„…Nie ukrywam wielkiej dumy z tego, że po raz kolejny w tym roku mam możliwość jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji ale również jako poseł Ziemi Lubelskiej oddawać do użytku kolejny obiekt. Po Lublinie, po Kocku dzisiaj czas na Rejowiec Fabryczny… - powiedział w swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew - …Wyjątkowa chwila nie tylko dla funkcjonariuszy i pracowników, którzy będą tutaj pełnić służbę, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu chełmskiego. Serdecznie gratuluję tej uroczystej chwili…”  Pan Wiceminister odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego skierowany do funkcjonariuszy: „…Nowoczesny Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym stał się faktem. To niezwykle ważna inwestycja dla funkcjonariuszy oraz mieszkańców regionu. Każde przedsięwzięcie poprawiające warunki służby policjantów oraz wpływające na bezpieczeństwo obywateli stanowi powód do dumy… Państwa poświecenie i profesjonalizm, które realizujecie w codziennej służbie muszą być wspierane przez niezawodny sprzęt oraz niezbędną infrastrukturę. Dopiero synergia tych czynników pozwala na właściwe wypełnianie Państwa misji. To misja godna najwyższego szacunku i docenienia…”

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.26 MB)

 

„…Jeśli chcemy, aby funkcjonariusze dobrze wykonywali swoje obowiązki potrzebne jest do tego odpowiednie miejsce i dobrze wyposażony budynek dostosowany do policyjnych standardów, który usprawni codzienną służbę oraz pozwoli na przyjmowanie mieszkańców w przyjaznych warunkach…” - powiedział z kolei Zastępca Komendanta Głównego Policji  inspektor Tomasz Szymański. „…Niezmiernie ważne jest to, aby policyjna infrastruktura zmieniała się na miarę oczekiwań nie tylko policjantów i pracowników, ale była przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności…” – dodał komendant. Inspektor Tomasz Szymański podziękował Panu Ministrowi Sylwestrowi Tułajewowi za zaangażowanie i udzielone wsparcie, które pozwala modernizować jednostki Policji. Z kolei wszystkim tutaj zgromadzonym komendant skierował wyrazy wdzięczności za życzliwość wobec Policji oraz konstruktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego.

wicewojewoda podczas przemówienia

„…Stojąc tutaj przepaja mnie duma i radość…” tymi słowami rozpoczął przemówienie Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. „…Radość dlatego, że to już kolejny komisariat Policji otwierany na terenie woj. lubelskiego, za co dziękuję Panu Ministrowi i Komendantowi Głównemu Policji...” Z kolei zwracając się do kierownictwa lubelskiej Policji powiedział: „…przepełnia mnie także duma, bo to dzięki pracy Państwa i Państwa podwładnych możemy czuć się bezpiecznie i województwo lubelskie oraz policjanci są liderami w kraju w zwalczaniu przestępczości. Chciałbym życzyć bezpiecznej służby, aby dawała ona satysfakcję i dumę. Aby słowa cytatu „Dobro Rzeczypospolitej winno być naszym najwyższym prawem” zawsze Państwu przyświecało..”

Pan Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego podczas przemówienia

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał Pan Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym życzył satysfakcji z pełnionej służby, zaś mieszkańcom – by czuli się bezpiecznie.  

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.5 MB)

 

Nawiązując do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100 rocznicy powołania Policji Państwowej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - insp. Robert Szewc powiedział, że zostawiamy po sobie trwały ślad w postaci  bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz ślad w postaci obiektu – namacalnego dowodu, który będzie służył przez kolejne lata. Szef lubelskiego garnizonu podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do otwarcia nie tylko oddawanego dziś do użytku obiektu, ale również tych budynków otwartych i odtworzonych wcześniej. „…Jestem dumny, że dziś mogę stać na czele garnizonu, który pięknie wpisuje się w 100 rocznicę powstania Policji Państwowej i który w te kolejne 100 lat może wchodzić z podniesioną głową…”- dodał komendant.

Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Pan Stanisław Bodys

Z kolei Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Pan Stanisław Bodys podkreślił bardzo dobrą współpracę samorządu z Policją, która twa od lat. Efektem tej współpracy jest m.in. otwierany dzisiaj nowy komisariat w Rejowcu Fabrycznym. Pracującym tam funkcjonariuszom i pracownikom życzył satysfakcji z pełnionej służby.

Pani Anna Pańczyk

Uczestnicy dzisiejszego wydarzenia wysłuchali list Pani Beaty Mazurek - posła do Parlamentu Europejskiego  odczytany przez Panią Annę Pańczyk: „..Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi. Jest to jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa publicznego i zaufania obywateli do  organów państwa. Służba w Policji bywa trudna i niebezpieczna. Funkcjonariusze dbając o bezpieczeństwo obywateli często z narażeniem zdrowia życia zasługują na najlepsze warunki pracy. Jestem przekonana, że oddawany dziś do użytku nowoczesny i odpowiednio wyposażony budynek  Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym zapewni odpowiednie warunki służby funkcjonariuszom tak, żeby reagowali szybko i skutecznie. Nowy komisariat, nowe warunki pracy – zasłużyliście na to…”.

zdjęcie uczestników uroczystości na tle budynku komisariatu

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjeciem oraz obejrzeniem pomieszczeń nowego komisariatu. Goście wpisali się również do księgi pamiątkowej.

 

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>