Policjanci złożyli ślubowanie. Wręczono także medale

Data publikacji: 19.11.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. W tej wyjątkowej chwili nowo przyjętym funkcjonariuszom towarzyszyli najbliżsi. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do jednostek macierzystych. Podczas uroczystości wręczono także Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Policji.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewowi Mikołajczykowi, nadkom. Szymon Duraziński. Następnie ślubowanie złożyło 55 policjantów, w tym 16 policjantek.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Słowa gratulacji nowo przyjęci do służby policjanci usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mikołajczyka. Do życzeń komendanta dołączył się także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu podinsp. Dariusz Brzezicki. Do funkcjonariuszy trafiły też obrazki z patronem Policjantów, Michałem Archaniołem, które przekazał ks. kanonik Mirosław Dragiel. Po uroczystym ślubowaniu pierwsze szkolenie dla nowych policjantów przeprowadził Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP zs. w Radomiu. W czasie szkolenia poruszano m.in. kwestie wizerunku policjantów.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego (Ostrołęka - 2, Płock - 13, Radom - 1, Siedlce - 1, Garwolin - 1, Gostynin - 1, Grójec - 5, Łosice - 1, Maków Maz. - 1, Mława - 1, Ostrów Maz. - 2, Przasnysz - 1, Pułtusk - 1, Sochaczew - 2, Sokołów Podl. - 1, Wyszków - 1, Żyrardów - 8, SPPP w Płocku - 12, SPPP w Radomiu – 3) i tam pełnić będą dalszą służbę.

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia 16 osobom Srebrnych i Brązowych Medali za Zasługi dla Policji, który został ustanowiony jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw. Medal nadawany jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.

Zespół Prasowy KWP