Uhonorowano cichych bohaterów

Data publikacji: 28.10.2019

Komenda Stołeczna Policji, jako lokalna zbiorowość społeczna, otrzymała Odznakę Honorową PCK IV stopnia, za szczególny wkład w realizację humanitarnej misji Stowarzyszenia i jego rozwój. W imieniu jednostki akt nadania z rąk Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odebrał Komendant Stołeczny Policji. Za zasługi dla krwiodawstwa odznaczeni zostali również funkcjonariusze i pracownicy Policji stołecznego garnizonu.

Od początku istnienia stołecznego Klubu Honorowych Dawców Krwi, czyli od 2015 roku, policjanci oraz pracownicy komórek i jednostek organizacyjnych KSP oddali 764 litry krwi, czym przyczynili się do uratowania wielu osób. Pomagają, bo wiedzą, jak ważna jest każda jej kropelka. I co najważniejsze, nie zawodzą, uczestniczą w każdej zbiórce w stołecznym garnizonie (zorganizowano już 33 oraz 29 doraźnych –  „Krew na ratunek”), podczas której bezinteresownie oraz licznie dzielą się z innymi tym bezcennym lekiem (np. w trakcie akcji pn. „100 litrów krwi na 100-lecie powstania Policji Państwowej zebrano ponad 100 litrów). W podziękowaniu za ten wielki dar minister zdrowia, Polski Czerwony Krzyż oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK przyznali komendantowi stołecznemu, policjantom i pracownikom Policji odznaczenia i medale.

Ta szczególna uroczystość odbyła się 28 października 2019 roku w Białej Sali Pałacu Mostowskich. Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Sławomir Kaczyński i Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Południe, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Włodzimierz Warwas, w obecności kierowników komórek i jednostek organizacyjnych KSP oraz Kapelana Komendy Stołecznej Policji ks. Józefa Jachimczaka, wręczyli odznaczenia i medale 20 policjantom i policjantkom oraz 2 pracownikom Policji.

Na początku uroczystej zbiórki Pan Sławomir Kaczyński zawiesił na sztandarze Komendy Stołecznej Policji Odznakę Honorową PCK IV stopnia  oraz wręczył Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi akt nadania. Kolejnym przyznanym odznaczeniem był „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadany przez ministra zdrowia. Uhonorowano nim 6 policjantów i pracowników Komendy Stołecznej Policji.

Komendant Stołeczny Policji otrzymał również Medal 100-lecia PCK w Polsce oraz Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Te zaszczytne wyróżnienia otrzymali także zasłużeni dla krwiodawstwa funkcjonariusze i pracownicy Policji, wśród nich policjant – emeryt, który oddał już 101 litrów krwi.

Ponadto Odznakę Honorową PCK IV stopnia nadano 5 osobom, tyle samo dawców wyróżniono Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia przyznano 8 dawcom, a Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia  – 5 policjantom.

– Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, dajecie gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To Dar Życia. - przytoczył słowa Jana Pawła II nadinsp. Paweł Dobrodziej. Generał podkreślił też ogromną rolę stołecznego Klubu Honorowych Dawców Krwi, który obecnie zrzesza 240 członków. – Nie sposób znaleźć słowa, by w pełni oddać to, co robicie. Dar krwi, to dar najwyższy, jaki może dać człowiek drugiemu człowiekowi. Dajecie nie tylko biologiczny płyn, który ratuje życie, ale przede wszystkim nadzieję osobom chorym czy też wracającym do zdrowia po ciężkich wypadkach. Jesteście nazywani cichymi bohaterami. Cichymi ponieważ nie oddajecie krwi w blasku fleszy i nie po to, żeby mieć przywileje. Robicie to z potrzeby serca, dając życie drugiemu człowiekowi – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej. Komendant podziękował również za wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża dla Komendy Stołecznej Policji: – do dla nas honor. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam nigdy determinacji do tego, żeby trwać w idei służenia drugiemu człowiekowi.

W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża podziękowania za działalność na rzecz krwiodawstwa złożył wyróżnionym Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Sławomir Kaczyński: – w 2019 roku zbiegają się dwa jubileusze: 100-lecia powstania Policji Państwowej oraz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, to pokazuje, że tuż po odzyskaniu niepodległości uznano zarówno Policję, jak i Czerwony Krzyż za potrzebne społeczeństwu. Dzisiaj się nic nie zmieniło, jesteście potrzebni, potwierdzacie swoją obecność i przydatność w życiu społeczeństwa. Niesienie pomocy innemu człowiekowi to Wasza misja.

Słowa podziękowania za ofiarowywany dar życia złożyli również stołecznym policjantom i pracownikom: Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Południe i jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Włodzimierz Warwas oraz Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

Odznaka Honorowa nadawana jest w kolejności od IV do I stopnia, a wysokość zależy od działalności na rzecz krwiodawstwa, np. by otrzymać Odznakę Honorową IV stopnia należy wykazać się co najmniej 3-letnią działalnością w PCK. Dokładne warunki ich przyznawania określa Regulaminu Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK.

Natomiast Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” może otrzymać honorowy dawca, który w dowolnym okresie oddał odpowiednią ilość krwi lub jej składników, i tak: wyróżnienie I stopnia, czyli złotą odznakę otrzymują kobiety, które oddały co najmniej 15 litrów oraz mężczyźni, którzy przekazali nie mniej niż 18 litrów krwi.

Materiał ukaże się w listopadowym numerze „Stołecznego Magazynu Policyjnego”.

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: Marek Szałajski