Konferencja naukowa „Przecież tylko Polsce służę”

Data publikacji: 18.10.2019

Dziś w Auli im. aspiranta policji województwa śląskiego Jana Kali w siedzibie śląskiej policji odbyła się konferencja naukowa - XXI SPOTKANIE Z HISTORIĄ: „Przecież tylko Polsce służę”. Jej organizatorem był Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka i Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk. Zebrani goście, w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów. Konferencja naukowa stanowiła element obchodów 100-lecia utworzenia Policji 1919-2019.

Organizatorem konferencji naukowej z okazji 100-lecia utworzenia Policji 1919-2019 była Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka i Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk oraz Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer, a patronat medialny sprawowała TVP Katowice.

Przewodniczącym konferencji był mł. insp. Paweł Dratwiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Konferencję naukową – XXI SPOTKANIE Z HISTORIĄ: „Przecież tylko Polsce służę” otworzyła Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka. Pani Prezes przywitała gości wydarzenia, wsród których nie zabrakło przedstawicieli władz Miasta Katowice, Śląskiego Garnizonu Policji z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem na czele, Świętokrzyskiej Policji w osobie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, NSZZ Policjantów województwa śląskiego, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym ze szkół średnich. Ponadto w wydarzeniu udział wzięły delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Po przywitaniu przybyłych gości nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i ich Rodzin Represjonowanych w PRL "Godność" oraz medali "Pro Patria" nadanych przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wyróżnieniem przyznanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dla osoby szczególnej, wspierającej działalność śląskiej Policji i nadzwyczajnie angażującej się w popularyzowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży uhonorowany został Pan Artur Iwan - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej im. Władysława Andersa prowadzącego klasy o profilu mundurowym, w tym policyjnym. Młodzież III L.O. wielokrotnie wspierała śląską Policję poprzez udział i występy artystyczne w naszych uroczystościach, a w szczególności podczas uroczystości pod Grobem Policjanta Polskiego w Katowicach w dniu 13 września b.r.

Następnie przyszedł czas na główną część konferencji naukowej, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać bardzo interesujących referatów przedstawionych przez prelegentów reprezentujących różne podmioty:

  1. „Rys historyczny II Rzeczypospolitej Polskiej 1918 - 1939” - Zbigniew Gołasz - Muzeum w Gliwicach
  2. „Policja Państwowa 1919 - 1939” - nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP w Warszawie
  3. „Policjanci Województwa Śląskiego 1922 - 1939” - Grzegorz Grześkowiak – Zarząd OS Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach
  4. „Proces szkolenia funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego” - insp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Uczestnicy konferencji mogli zwiedzić stałą wystawę historyczną poświęconą historii i martyrologii funkcjonariuszy Policji II RP w Izbie Pamięci przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., po której oprowadzał gości przedstawiciel Zarządu Grzegorz Grześkowiak.