Dzień Łącznościowca

Data publikacji: 18.10.2019

Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca skierowane przez gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji realizujących zadania z zakresu łączności i informatyki.

Komendant Główny Policji  Warszawa, dn. 18.10.2019 r. Funkcjonariusze i Pracownicy Policji  realizujący zadania z zakresu  łączności i informatyki  Dzień Łącznościowca, który obchodzimy 18 października, historycznie  sięga roku 1558, w którym król Zygmunt August na mocy tzw. „Dekretu  warszawskiego" utworzył pierwsze stale połączenie pocztowe na trasie Kraków — Wiedeń — Wenecja.  To święto ludzi, którzy w codziennej służbie i pracy wykorzystując swoją  wiedzę i unikalne kwalifikacje zawodowe zapewniają wysoką dostępność  systemów informacyjnych, dostarczając użytkownikowi najnowszych  technologii teleinformatycznych. Odpowiadają również za sprawne  funkcjonowanie poczty specjalnej, która determinuje działalność wielu organów państwa polskiego.  Państwa profesjonalizm to bezcenna wartość w codziennym  funkcjonowaniu naszej formacji.  Z okazji Waszego święta życzę wszystkim Łącznościowcom, sukcesów zawodowych w realizacji ambitnych zadań, wytrwałości, która pozwoli pokonać wszelkie bariery, a także szczęścia w życiu osobistym oraz wielu dalszych awansów i poczucia zadowolenia z wypełnianych obowiązków.  gen. insp. dr Jarosław Szymczyk  Komendant Główny Policji  z upoważnienia  Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji