Istotny element policyjnego organizmu - lubuscy dyżurni walczyli o miano najlepszego

Data publikacji: 15.10.2019

W siedzibie Lubuskiej Policji dyżurni komend miejskich i powiatowych rywalizowali o miano najlepszego w 2019 roku. W dwudniowym finale „Turnieju Dyżurnych jednostek Policji województwa lubuskiego” najwięcej punktów uzyskał podkomisarz Paweł Radziewicz z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Będzie on reprezentował lubuski garnizon w finale ogólnopolskim, który odbędzie się jesienią. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Dyżurny w Policji pełni bez wątpienia jedną z najważniejszych funkcji w całym policyjnym organizmie. Odbiera zdarzenia przekazywane mu przez wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego, wysyła na interwencje policyjne patrole i sprawuje nad nimi stały nadzór. Od ich zachowania często zależy powodzenie całości działań policyjnych. Sami policjanci pełniący służbę patrolową czy ruchu drogowego, podkreślają jak istotna jest z punktu widzenia ich pracy współpraca z dyżurnymi. Służba na stanowisku kierowania wymaga od funkcjonariusza szczególnego zaangażowania, odpowiedzialności i doświadczenia, a także ogromnej wiedzy przepisów prawa. To wszystko jest niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu zadań postawionych przed dyżurnymi Policji.

Najlepsi dyżurni z komend miejskich i powiatowych rywalizowało o miano najlepszego w finale „Turnieju Dyżurnych jednostek Policji województwa lubuskiego”. Ze 117 policjantów pełniących służbę dyżurnego w garnizonie lubuskim wyłoniono „dwunastkę” najlepszych, która 14 i 15 października zjawiła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Finaliści przystąpili do czterech konkurencji, mających na celu sprawdzenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zadań dyżurnego jednostki Policji. Były nimi: test wiedzy, symulacja pracy na stanowisku kierowania, obsługa środków łączności oraz systemów informatycznych. Najciekawszą konkurencją była właśnie symulacja, podczas której dyżurni musieli odebrać zgłoszenia dotyczące tych zdarzeń, a następnie koordynować ich obsługę przez patrole znajdujące się w służbie. W tej konkurencji sprawdzane były przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dyżurnym przyglądali się funkcjonariusze lubuskiego Sztabu Policji oraz policyjny psycholog, który analizował zachowanie policjantów i oceniał ich umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Najlepszym lubuskim dyżurnym okazał się podkomisarz Paweł Radziewicz z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Poza nim na podium uplasowali się również nadkomisarz Dawid Wittmann (2 miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu) i aspirant sztabowy Arkadiusz Błaszczyk (3 miejsce – Komenda Powiatowa Policji we Wschowie). Zdobywca pierwszego miejsca będzie reprezentował lubuskich garnizon w „Ogólnopolskim Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”, który odbędzie się w listopadzie w Szkole Policji w Katowicach. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczył im I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszy inspektor Bogdan Piotrowski oraz Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Waldemar Gredka. Honorowy patronat nad zawodami objął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Gratulujemy najlepszym i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Opracował: podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Polciji w Gorzowie Wielkopolskim