Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika przedwojennego policjanta

Data publikacji: 09.10.2019

Na cmentarzu parafialnym w Świerżach odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika na grobie przedwojennego policjanta. St. post. Michał Jankowski był funkcjonariuszem utworzonej w 1919 roku Policji Państwowej. Służbę pełnił w posterunku w Świerżach w powiecie chełmskim. Wykonując obowiązki służbowe został śmiertelnie postrzelony w dniu 10 listopada 1938 roku. Inicjatorem odnowienia pomnika byli uczniowie i pedagodzy z Zespołu Szkół Mundurowych i Ekonomicznych w Chełmie.

Komendant Miejski Policji w Chełmie mł. insp. Mariusz Kołtun wraz z kadrą kierowniczą uczestniczył dzisiaj w uroczystości związanej z odsłonięciem i poświęceniem odnowionego pomnika na grobie przedwojennego policjanta na cmentarzu parafialnym w Świerżach w gminie Dorohusk.

nicjatorem odnowienia pomnika i gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Mundurowych i Ekonomicznych w Chełmie. Uczniowie z klas mundurowych przygotowali okolicznościowe wystąpienia, w których przybliżyli postać poległego na służbie policjanta.

St. post. Michał Jankowski był funkcjonariuszem Policji Państwowej utworzonej w 1919 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego II Rzeczypospolitej. Służbę pełnił w posterunku w miejscowości Świerże w powiecie chełmskim. W dniu 10 listopada 1938 roku wykonując obowiązki służbowe został śmiertelnie postrzelony w przez sprawcę kradzieży i morderstwa. Opis tego wydarzenia miał miejsce w ówczesnej lokalnej prasie.

Bardzo ważne jest kultywowanie pamięci o poległych policjantach. Tego typu inicjatywy zasługują na najwyższe uznanie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych osobach i dbać o miejsca ich spoczynku. Dzisiejsza nasza formacja kontynuuje tradycje przedwojennej Policji Państwowej, stanowiąc etos zawodu policjanta rozumiany jako swoisty drogowskaz w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie.

(KWP w Lublinie  /kp)