I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom – Kielce – Basket 2019”

Data publikacji: 08.10.2019

W dniach 4 –5 października w Radomiu odbyły się I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom – Kielce – Basket 2019” o Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Głównym organizatorem turnieju były Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów Wojeództwa Mazowieckiego i Wojeództwa Świętokrzyskiego, współorganizatorem - Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

W turnieju rywalizowało 13 zespołów podzielonych na dwie grupy. Startowali policjanci reprezentujący Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Komendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz Komendę Powiatową Policji w Koszalinie. Ponadto funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, a także żołnierze z baz wojskowych z Radomia i Dęblina.

Turniej rozpoczął się w dniu 4 października na hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Turniej otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Michał Ledzion W uroczystym otwarciu turnieju udział wzięli również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Wojeództwa Mazowieckiego Dariusz Brzezicki wraz z Wiceprzewodniczącym Robertem Królem oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Wójewództwa Świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski z Wiceprzewodniczącymi: Ryszardem Skrzątkiem, Mariuszem Sękiem, Andrzejem Ścibiszem i Mariuszem Walczykiem.

Po wcześniejszym przeprowadzeniu losowania i zakończeniu oficjalnego otwarcia, drużyny walczyły o awans do ćwierćfinałów w czterech grupach na dwóch halach sportowych tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu oraz PSP nr 29 w Radomiu.

Do ćwierćfinałów uzyskały awans drużyny z I i II miejsc w grupach.

W sobotę, 5 października, zostały rozegrane mecze ćwierćfinałowe pomiędzy: KWP Olsztyn - KWP Lublin (25:14), MOSG Gdańsk - NOSG Warszawa (36:21), KMP Koszalin - KWP Poznań (39:68) i KWP Opale - KWP Kraków (34:20). Zwycięscy par ćwierćfinałowych rozegrali mecze półfinałowe, w których KWP Olsztyn uległo drużynie MOSG Gdańsk (23:36). W drugim półfinale KWP Poznań zostało pokonane przez drużynę KWP Opole (38:40).

Przed rozpoczęciem rywalizacji o III i I miejsce został przeprowadzony Konkurs rzutów za trzy punkty, w którym udział wzięli przedstawiciele drużyn startujących w mistrzostwach.

I miejsce - Piotr Borowiecki z KWP Kielce - 10 pkt;

II miejsce - Przemysław Zawrotniak z KWP Kraków - 7 pkt;

III miejsce - Paweł Sumiński z MOSG Gdańsk - 7 pkt.

W meczu o III miejsce spotkały się drużyny KWP Olsztyn i KWP Poznań. Lepszą okazała się drużyna reprezentująca KWP Olsztyn wygrywając 44:38.

Mecz o I miejsce rozegrany został pomiędzy drużynami MOSG Gdańsk i KWP Opole. Zwycięzcą I Mistrzostw Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom - Kielce - Basket 2019” została drużyna Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, która pokonała w finale po zaciętej dogrywce drużynę KWP Opole 52:38.

I miejsce - Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

II miejsce - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

III miejsce - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

IV miejsce - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Podczas zakończenia mistrzostw Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego Dariusz Brzezicki wraz z Wiceprzewodniczącym Robertem Królem na podstawie decyzji Prezydium ZW NSZZ P Województwa Mazowieckiego uhonorowali Mariusza Walczyka - Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P Wojeództwa Świętokrzyskiego oraz Waldemara Nowaka Medalem za Zasługi dla NSZZ Policjantów Wójewództwa Mazowieckiego w Radomiu.

Puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów Wojeówdztwa Mazowieckiego oraz Województwa Świętokrzyskiego, dla zwycięzców mistrzostw oraz najlepszych w konkursie rzutów za trzy punkty zostały wręczone przez p.o. Zastępcę Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Agatę Malasińską-Nagórny, Dariusza Brzezickiego wraz z Wiceprzewodniczącym Robertem Królem oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jerzy Kaniewski z Wiceprzewodniczącymi: Mariuszem Sękiem, Andrzejem Ścibiszem i Mariuszem Walczykiem. Ponadto zawodnikom zostały wręczone pamiątkowe nagrody związane z mistrzostwami.

Oficjalnego zakończenia I Mistrzostw Służb Mundurowych w Koszykówce „Radom - Kielce - Basket 2019” dokonał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski, który zaprosił uczestników na II Mistrzostwa Służb Mundurowych w Koszykówce „Kielce - Radom - Basket 2020”, które odbędą się w Kielcach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji turnieju: Zarządowi Oddziałowemu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, Dyrektorowi PSP nr 29 w Radomiu, Firmie „Wikam” Pracownia Reklamowa w Kielcach.

Opr. JK/Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów