Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Inauguracja wojewódzkiego programu "Cyberświadomi, Cyberbezpieczni"

Zamieszczony Data publikacji 07.10.2019
Dziś odbyła się inauguracja wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. "Cyberświadomi, Cyberbezpieczni". Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz wspólnie z przedstawicielami partnerów programu podpisał list intencyjny o współpracy przy działaniach profilaktycznych kształtujących bezpieczeństwo w Internecie wśród dzieci i młodzieży.

Cyberprzemoc jako zjawisko utożsamiane z agresywnymi zachowaniami, przekazywanymi za pomocą technologii informacyjncyh i komunikacyjnych. Działania sprawców polega głównie na: prześladowaniu, zastraszaniu czy nękaniu. Wiele takich zachowań wyczerpuje znamiona wykroczeń i przestępstw, a także narusza dobra osobiste innych ludzi.

Aby przeciwdziałać takim zjawiskom policjanci podejmują inicjatywy mające na celu zapobieganie cyberprzemocy. Dziś na auli Wydziału Informatycznego Politechniki Białostockiej policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami innych instytucji zainaugurowali wojewódzki program profilaktyczny pn. "Cyberświadomi, Cyberbezpieczni". Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podpisał list intencyjny wraz z: Rektorem Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Lechem Dzienisem, Prorektorem ds. Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosławem Matwiejukiem, Podlaskim Kuartorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką, Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Łomżay ks. dr Radosławem Kubłem, Dyrektorem "Drogi" Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodziezy i Dorosłych ETAP Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Panią Elżbietą Powichrowską, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Panią Marią Jolantą Ambrożej oraz Dyrektorem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Białymstoku Panią Anną Zarębą.

Głównym celem programu jest ograniczenie cyberprzemocy poprzez zwiększenie świadomości odbiorców programu. Inicjatywa kierowana jest do dzieci i młodzieży oraz studentów z rejonu województwa podlaskiego, ich opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Na inauguracji programu nie zabrakło również policjantów i profilaktyków z wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa podlaskiego, którzy spotykając się z dziećmi i młodzieżą przestrzegają przed zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą.

 • Plakat policyjnych działań.
 • Prowadzący konferencję,.
 • Prowadzący program.
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Przemawia Komendant.
 • Przemawia generał.
 • Przemawia Rektor Politechniki.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Podpisanie listu intencyjnego.
 • Organizatorzy konferencji.
 • Slajd z prezentacji.
 • Policjant przy mównicy.
 • Uczestnicy konferencji.
 
powrót
drukuj