XXVII Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Szklarska Poręba 2019”

Data publikacji: 04.10.2019

Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych w dniach 24 – 28 września 2019 roku zorganizowała XXVII Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych, który odbył się w Szklarskiej Porębie, a bazę Rajdu stanowiły Ośrodki Wczasowe „Królowa Karkonoszy” i „Halny” oraz dodatkowo „Bożena” „Magdalena”, „Magnat” i „Pod Smerkami”.

Honorowy patronat nad Rajdem objęli: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim oraz Burmistrz Szklarskiej Poręby. Współorganizatorami Rajdu byli: Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK oraz Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. W Rajdzie uczestniczyło 420 osób /funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze WP wraz z rodzinami, resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści/, spośród których utworzono 35 rywalizujących ze sobą drużyn pieszych.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: Komandor Rajdu - Grzegorz Serbakowski Przewodniczący KT - Kazimierz Rabczuk Moderator - Gabriela Lubańska Rzecznik prasowy Rajdu - Aleksander Załęski Koordynator ds. TM - Józef Wrzeszczyński ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI Sędzia Główny  - Andrzej Placek Sędzia tras pieszych - Agnieszka Kurmanowska Sędzia tras pieszych - Jacek Witas Sędzia konkursu strzelania - Klaudiusz Woźniak Sędzia konkursu rzutu lotkami - Krzysztof Kula.

Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach zaproponowanych przez Sędziego Głównego Rajdu: w środę na Przednią Kopę przez Sine Skałki, w czwartek do Grobu Karkonosza i na Zakręt Śmierci, a w piątek na Babiniec i do schroniska na Hali Szrenickiej. W czwartek – w tzw. dzień wewnętrzny – uczestnicy Rajdu brali udział w konkursie strzelania /z broni krótkiej, broni długiej/, konkursie rzutu lotkami, konkursie rzutu do celu, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzianie wiadomości o terenie, a najmłodsi uczestniczyli w Dziecięcej Olimpiadzie Sportowej.

Na początku konkursu piosenki uczestnicy Rajdu podziękowali Grzegorzowi Serbakowskiemu za 20 lat „komandorowania” i organizowania wrześniowych Rajdów. Drużyna „Sfora słubicka” ze Słubic przygotowała na tę okoliczność piosenkę.

W konkursie piosenki rajdowej uczestniczyło 13 drużyn. I miejsce zajęła drużyna „Gryfici” z Placówki SG w Szczecinie /9,8 pkt/, II miejsce „Neptun” z Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku /9,7 pkt/, a III drużyna „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku /9,2 pkt/. Czwartek zakończył się biesiadą, którą zdominowała relacja z meczu ME w siatkówce Polska-Słowenia. Od wtorku do piątku uczestnicy Rajdu bawili się wieczorami na dyskotekach prowadzonych przez Jacka Michalskiego z Ostrowa Wielkopolskiego.

W sobotę, zaraz po śniadaniu, punktualnie o godz. 8.57 odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, na które przybyli: płk SG Jacek Wysokiński - Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, który reprezentował Komendanta Głównego Straży Granicznej, mł. insp. Bogumił Kotowski - Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, ppłk SG Lesław Siwka - Komendant Placówki SG w Jeleniej Górze, który reprezentował Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim, Robert Hamuda - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego, Henryk Grotkiewicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu, Leon Grzonkowski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu, Zbigniew Misiuk - Zastępca Burmistrza Szklarskiej Poręby, mjr Kazimierz Kopaniarz - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, płk Edward Basałygo - Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze /Pan pułkownik i pan major reprezentowali Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

Uroczystość podsumowania XXVII Rajdu rozpoczęto od występu laureatów w konkursie piosenki rajdowej - drużyny „Gryfici” z Placówki SG w Szczecinie, po którym odczytana została uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w sprawie nadania Odznak za Zasługi Kazimierzowi Rabczukowi – przewodniczącemu Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych i Grzegorzowi Serbakowskiemu – komandorowi Rajdu „za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych”.

Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK Kazimierz Rabczuk oraz członek tej Komisji Grzegorz Serbakowski wręczyli legitymację PTTK nowej członkini Koła PTTK nr 3 „Mila” przy ZT NSZZ P w Ostrowie Wlkp. Ewie Perz.

Następnie wręczono medale uczestnikom Dziecięcej Olimpiady Sportowej.

Po wręczeniu dzieciom medali, głos zabrał Sędzia Główny Rajdu Andrzej Placek, który odczytał protokół sędziowski. Zgodnie z główną klasyfikacją:

 • 1 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Policji oraz statuetkę „Harnasia” zdobyła drużyna „Tramp” z Koła PTTK przy Zarządzie Terenowym NSZZ Policjantów w Pułtusku,
 • 2 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej zdobyła drużyna „De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku,
 • 3 miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP zdobyła drużyna „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie,
 •  4 miejsce i Puchar Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zdobyła drużyna „Bieluchy” z KMP w Chełmie,
 • 5 miejsce i Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim zdobyła drużyna „Plessino” z Koła Terenowego nr 18 SEiRP w Pszczynie,
 • 6 miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zdobyła drużyna „Mila II” z Koła PTTK nr 3 przy ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim,
 • 7 miejsce i Puchar Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zdobyła drużyna „Sieradzki Szwędaczek” z KPP w Sieradzu,
 • 8 miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu zdobyła drużyna „Ramię w ramię” z KWP w Białymstoku,
 • 9 miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego SEiRP zdobyła drużyna „HACEPEK” z Poznania,
 • 10 miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego PTTK zdobyła drużyna „Orły II” z Komendy Stołecznej Policji.

 

 • Puchar Prezydenta Sekcji Polskiej IPA zdobyła drużyna „Komando Bimber” z Białegostoku
 • Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zdobyła drużyna „Sfora słubicka” przy Kole SEiRP w Słubicach
 • Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego zdobyła drużyna „Z buta” przy Kole SEiRP w Kaliszu
 • Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego zdobyła drużyna „Orły I” z Komendy Stołecznej Policji
 • Puchar Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego zdobyła drużyna „Indywidualiści” z Gorzowa Wielkopolskiego
 • Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu zdobyła drużyna „Mila I” z Koła PTTK nr 3 przy ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim
 • Puchar Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim zdobyła drużyna „Bażanty” z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Puchar Starosty Pułtuskiego zdobyła drużyna KMP w Sopocie
 • Puchar Burmistrza Pułtuska zdobyła drużyna „Łowcy Troli” z KWP w Poznaniu
 • Puchar Burmistrza Słubic zdobyła drużyna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim
 • Puchar Burmistrza Szklarskiej Poręby zdobyła drużyna „Z góry” z KPP w Świdwinie
 • Statuetkę i dyplom za zajęcie 1 miejsca w konkursie na piosenkę rajdową otrzymała drużyna „Gryfici” z Placówki SG w Szczecinie
 • W konkursie strzeleckim z broni długiej 1 miejsce zajął Jacek SIEK z drużyny „De-Ptaki” z Gdańska
 • W konkursie strzeleckim z broni krótkiej 1 miejsce zajął Mariusz SACHARZEWSKI z drużyny „Komando Bimber” z Białegostoku
 • W konkursie rzutu do celu 1 miejsce zajęła Aleksandra SMOLARZWYSOCKA z drużyny „Łowcy Troli” z Poznania
 • W konkursie rzutu lotkami 1 miejsce zajął Krystian WRÓBLEWSKI z drużyny „Plessino” z Pszczyny  W konkursie wiedzy o terenie 1 miejsce zajął Wiesław CZECH z drużyny „DePtaki” z Gdańska
 • Nagrodę dla „Najmłodszych uczestników przemierzających trasy” otrzymali Natalka Kosińska i Tymek Wójcik z Warszawy
 • Nagrodę dla „Najliczniejszej drużyny biorącej udział w Rajdzie” otrzymała drużyna „Mila” z Ostrowa Wielkopolskiego (63 osoby).
 • Autorem scenariusza i moderatorem konkursu piosenki rajdowej i uroczystości zakończenia była Gabriela Lubańska z Gorzowa Wielkopolskiego.

W czasie trwania Rajdu zweryfikowano 72 książeczki GOT, w tym na Odznakę:

♦ Popularną – 29,

♦ Małą Brązową – 18,

♦ Małą Srebrną – 10,

♦ Małą Złotą – 4,

♦ Brązową „W góry”– 2,

♦ Za wytrwałość – 9.

(Tekst: Kazimierz Rabczuk, Zdjęcia: Aleksander Załęski)