Polsko-niemieckie policyjne zajęcia

Data publikacji: 01.10.2019

We wspólnych zajęciach z polskimi kolegami uczestniczyli w słupskiej Szkole Policji młodzi policjanci z Wyższej Szkoły Policji w Oranienburgu pod Berlinem. Grupa niemieckich policjantów, w czasie tygodniowego pobytu w Polsce poznawała także strukturę i specyfikę pracy polskiej formacji policyjnej.

Niemieccy policjanci w trakcie pobytu w słupskiej Szkole Policji uczestniczyli w zajęciach z polskimi wykładowcami i słuchaczami, a także poznawali pracę policjantów w jednostkach terenowych, między innymi na terenie Trójmiasta, w Oddziałach Prewencji Policji. Goście przyglądają się też systemowi kształcenia funkcjonariuszy polskiej Policji.

Szczególne zainteresowanie niemieckich kolegów wzbudził kompleks nowoczesnych obiektów symulacyjnych słupskiej Szkoły Policji, pozwalający na realizację inscenizowanych interwencji policyjnych w różnych warunkach taktycznych, między innymi w zadymionym pomieszczeniu, w warunkach hasłu i oślepiającego światła oraz z wykorzystaniem amunicji barwiącej systemu FX. Z uznaniem niemieccy goście wypowiadali się także o kompleksie policyjnych strzelnic.

W odróżnieniu od polskiego, szkolenie podstawowe policjantów w Niemczech trwa dwa i pół roku. Słuchacze niemieccy nie są skoszarowani na terenie szkoły. Mieszkają w mieście, a do szkoły przychodzą jedynie na zajęcia. Metodyka kształcenia jest natomiast zbliżona do rozwiązań dydaktycznych funkcjonujących w naszym kraju. Bardzo duży nacisk jest kładziony na zajęcia praktyczne i wykorzystanie aktywizujących metod nauczania.
W rozmowach podsumowujących wizytę niemieccy goście wskazali, iż pomimo służby w innych krajach, procedury stosowane przez Polskich policjantów każdego dnia w wielu przypadkach nie różnią się od tych stosowanych w Niemczech.

Wspólne kontakty Szkół Policji w Słupsku i Oranienburgu trwają już ponad 20 lat. Jednym z efektów współpracy obu placówek są wymiany słuchaczy i wykładowców. Szkoły uczestniczą również przygotowywaniu policjantów z Polski i Niemiec, którzy pełnią wspólnie służbę po obu stronach granicy.