Otwarcie posterunku Policjiw Skarbimierzu-Osiedle

Data publikacji: 27.09.2019

W Skarbimierzu-Osiedle odbyło się oficjalne otwarcie posterunku Policji. Symboliczne klucze do nowej siedziby odebrał kierownik posterunku mł. asp. Grzegorz Galar. Podczas uroczystości zostały przekazane również dwa nowe radiowozy, które w połowie zostały zakupione z Programu Modernizacji Policji, a pozostała część pochodzi z budżetu gminy Skarbimierz. Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji. Swoją obecnością zaszczyciły nas też przedszkolaki.

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu nadinsp. Jarosławowi Kalecie. Na początku uroczystości Pan Komendant przywitał zaproszonych gości. Podziękował przedstawicielom samorządu gminy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia i podkreślił jak ważne jest wzajemna współpraca w realizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa. Nowy posterunek pozwala między innymi na stały kontakt mieszkańców z policjantami, ułatwia informowanie funkcjonariuszy o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Umożliwia też szybszą reakcję mundurowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia czy przypadki łamania prawa.

Otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy. Dzięki zrozumieniu potrzeb lokalnych i wsparciu Wójta Gminy Skarbimierz Pana Andrzeja Pulita, policjanci mają do dyspozycji wyremontowaną siedzibę, a mieszkańcy mogą liczyć na bezpośredni kontakt i pomoc funkcjonariuszy. Warto podkreślić, że funkcjonariusze otrzymali dwa nowe radiowozy, które zostały zakupione w połowie z Programu Modernizacji Policji, a pozostała część pochodzi ze środków gminy Skarbimierz.

Klucze do posterunku Policji i nowych radiowozów, kierownikowi jednostki mł. asp. Grzegorzowi Galarowi wręczył Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji mł. insp. Katarzyna Anioł-Olejnik wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Jarosławem Kaletą.

Budynek, w którym pracować będą policjanci i zakupione radiowozy poświęcił kapelan komendy wojewódzkiej ks. ppłk rez. dr Jerzy Niedzielski. W uroczystościach wzięli również udział kapelan komendy powiatowej ks. Roman Siewiera i proboszcz parafii Skarbimierz-Osiedle ks. Stanisław Grzechynka.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Parlamentarzystów reprezentowała posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara, a władze wojewódzkie Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska. Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Pani Monika Jurek, natomiast lokalny samorząd Wicestarosta Brzeski Pani Ewa Smolińska, Pan Tomasz Witkowski Wiceburmistrz Brzegu oraz Andrzej Pulit Wójt Gminy Skarbimierz, a także mieszkańcy gminy.

(KWP w Opolu/ js)