Warsztaty z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów od zagrożeń CBRN

Data publikacji: 26.09.2019

Dzięki współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, przygotowano dziś warsztaty praktyczne, z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów, pozwalające na przegląd dobrych praktyk. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund – Police, realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji.

To już trzeci dzień realizacji projektu, w którym bierze udział międzynarodowa grupa ekspertów z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji, a także Portugalii i Chorwacji, zajmująca się problematyką CBRN. Głównym celem projektu są działania służące profesjonalnej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz przygotowanie do realizacji zadań w obliczu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych.

Przypomnijmy, we wtorek odbyły się ćwiczenia na terenie bazy paliwowej Orlen Aviation, obsługującej Lotnisko Chopina w Warszawie, w których wzięły udział: służby ochrony, ratownicy, strażacy i  policjanci oraz funkcjonariusze z państw UE. Wśród obserwatorów byli praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia z rozmaitymi zagrożeniami. Realizacja ćwiczenia w funkcjonującym obiekcie umożliwiła oddanie warunków rzeczywistego zamachu na strategiczną przestrzeń publiczną. W takich warunkach możliwe było nie tylko sprawdzenie przygotowania komórek interwencyjnych, ale również sprawności koordynacji działań różnych służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Wczoraj natomiast uczestnicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji eksperckiej, zorganizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej, podczas której eksperci CBRN z kraju i zagranicy, przedstawiciele służb policyjnych z KGP, CBŚP, BOA, komend wojewódzkich Policji oraz szeregu instytucji i specjalistycznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska Polskiego prezentowali różne aspekty zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych. Dzielili się swoimi doświadczeniami i prezentowali spostrzeżenia dotyczące współczesnych wyzwań europejskich służb i instytucji w zakresie zagrożeń CBRN. Przedsięwzięcie to było zorganizowane pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka i realizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Kolejnym komponentem realizowanego przez KSP przedsięwzięcia były dzisiejsze warsztaty praktyczne, zorganizowane przy współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, pozwalające na podzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwiązaniami zagranicznymi i krajowymi. Podczas pierwszej części w tzw. panelu technicznym praktyczne prezentacje przedstawili policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KSP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz przedstawiciele: Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. W warsztatach uczestniczyła też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

W drugiej części dnia w specjalnie zaaranżowanej na potrzeby przedsięwzięcia uczelnianej Hali na terenie Kampusu przy ul. Jutrzenki odbyły się natomiast ćwiczenia praktyczne z udziałem uczestników projektu, w tym gości zagranicznych. Organizatorzy warsztatów: policjanci stołecznego Laboratorium Kryminalistycznego i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego oraz pracownicy Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii opracowali dla biorących w nich udział kilka scenariuszy uwzględniających różne typy skażeń oraz specjalne zestawy pozwalające na działanie w warunkach zagrożenia CBRN. Zajęcia praktyczne nadzorowal dr hab.Michał Bijak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz ppłk Jarosław Wojciechowski z WIChiR.

Dzisiejszym warsztatom towarzyszyła, zorganizowana na parkingu przy uczelni, wystawa sprzętu specjalistycznego: Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych i Państwowej Straży Pożarnej.

Zagraniczni goście, biorący udział w czterodniowym spotkaniu, na koniec dzisiejszego dnia mieli też możliwość poznać bliżej centrum Warszawy. Dla większości z nich była to pierwsza okazja, by zobaczyć najważniejsze zabytki stolicy, w tym Stare Miasto.

Na jutro zaplanowano podsumowanie wspólnych działań z prezentacją nowoczesnych rozwiązań w zakresie zagrożeń CBRN, przy wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Partnerami projektu są: Orlen Aviation Sp. z o.o., Prezydium Policji w Berlinie, Policja Narodowa Hiszpanii, Dyrekcja Generalna Policji Chorwacji, Dyrektoriat Generalny Policji Francuskiej, Komenda Główna Policji Portugalii.

 

Tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska
Foto: insp. Sławomir Cisowski