Będzie odtworzony Posterunek Policji w Grucie

Data publikacji: 24.09.2019

Wczoraj w Grucie, w powiecie grudziądzkim, podpisano ważną deklarację. Szef kujawsko-pomorskiej Policji i Wójt Gminy podpisali List Intencyjny. Odtworzony zostanie Posterunek Policji w Grucie. To będzie dziesiąty przywrócony posterunek.

Inspektor Paweł Spychała Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy i Pan Waldemar Kurkowski Wójt Gminy Gruta podpisali List Intencyjny. Na jego podstawie wyrazili wolę współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu Posterunku Policji w Grucie, zlikwidowanego w roku 2013. Sygnatariusze listu, mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców, zdecydowali, że Gmina Gruta przygotuje pomieszczenia przeznaczone na siedzibę posterunku, natomiast z budżetu policji sfinansowane będzie wyposażenie obiektu. Oczywistym jest także zorganizowanie obsady posterunku w liczbie nie mniejszej niż pięciu policjantów.