Tam, gdzie nienawiść odcisnęła piętno w historii ludzkości... Szkolenie lubuskich policjantów dot. przestępstw z nienawiści

Data publikacji: 23.09.2019

Połączenie historii ze współczesnością pozwala na szersze poznanie problematyki przestępstw nacechowanych nienawiścią. Miejscem szczególnym do rozmów na ten temat, było w ubiegłym tygodniu Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które odwiedzili lubuscy policjanci. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”.

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw z nienawiści stanowiło temat przewodni spotkania szkoleniowego kadry kierowniczej Lubuskiej Policji, zorganizowanego przy współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Tomasz Kłosowski, a także Komendanci Komend Miejskich i Powiatowych oraz Komisariatów Policji. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”, nad którym pieczę sprawuje specjalista Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka, Katarzyna Komorowska.

Uczestnicy dwudniowych warsztatów szkoleniowych mieli możliwość zapoznania się z historycznymi aspektami działalności Muzeum, jak też wzięcia udziału w dyskusji na temat współczesnych zagrożeń, mającej swoje źródło w różnicach kulturowych. Po prelekcji lubuscy policjanci odwiedzili Centrum Kultury Żydowskiej w Oświęcimiu oraz tamtejszą synagogę. Delegacja policjantów oddając hołd więźniom obozu, złożyła również kwiaty pod Ścianą Śmierci bloku nr 11 – w miejscu, w którym zamordowano kilka tysięcy osób.

 

nadkomisarz Sławomir Konieczny

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim