Za wsparcie dla środowisk AK

Data publikacji: 30.08.2019

Za wsparcie służby na rzecz uczczenia i upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak otrzymali Medale za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Medale wręczył prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Leszek Żukowski w towarzystwie prezesa Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt” hm. ZHR Rafała Obarzanka, który w czerwcu 2019 r. wystąpił do Zarządu Głównego Związku z wnioskiem o ich przyznanie.

Prezes Obarzanek przypominając współpracę Policji ze środowiskami żołnierzy Armii Krajowej przypomniał, że już w 1991 r. świętokrzyscy funkcjonariusze przyjęli za swojego patrona płk. Jana Piwnika „Ponurego”, którego pamięć czczona jest co roku w trakcie uroczystości wykusowych, a które stały się ważnym, symbolicznym miejscem spotkań obu środowisk.

- Te medale to wyraz naszego uznania za lata wsparcia, jakie środowiska żołnierzy AK doświadczały i doświadczają od Policji. To wsparcie było i jest dla nas bardzo ważne – podkreślił prof. Leszek Żukowski wręczając medale.

Komendant Główny Policji zaznaczył, że to wyróżnienie jest dla niego największym honorem i zaszczytem. - Traktuję go jednak jako wyraz uznania dla całej formacji. Nie dla mnie, ale dla wszystkich funkcjonariuszy. I w imieniu wszystkich policjantów bardzo serdecznie dziękuję. To, co jest szczególnie ważne dla mnie to fakt, że mogę ten medal odebrać z Pana rąk – podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Komendant Główny Policji podkreślając jak ważna jest dla polskiej Policji pamięć o funkcjonariuszach i funkcjonariuszkach Policji Państwowej, z których wielu poświęciło życie w obronie wolnej Polski, ale także jak cenna jest dla dzisiejszej formacji współpraca z harcerzami, wręczył obu panom pamiątki nawiązujące do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) to największa organizacja kombatancka w Polsce. Powstała w 1990 r. Dziś najważniejszym zadaniem stowarzyszenia jest badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP/ kk / foto: Marek Krupa Gabinet KGP)