MSWiA wprowadza czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

Data publikacji: 30.08.2019

Od dzisiaj obowiązuje czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Zakaz został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2019 r. (poz. 1592) w związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i będzie obowiązywał w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Zakaz ten dotyczy osób posiadających broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r., poz. 284 ze zm.) z wyłączeniem:

1) osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

a) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony; 

b) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji; 

c) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.


2) członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:

a) ochrony osobistej; 

b) łowieckich; 

c) sportowych; 

d) kolekcjonerskich; 

e) pamiątkowych.

3) cudzoziemców nie wymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.