Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939

Data publikacji: 25.08.2019

W ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, organizowanych przez Komendę Główną Policji, w Kuligowie na Mazowszu 24 sierpnia 2019 r. odbyło się widowisko historyczne przedstawiające rekonstrukcję militarną upamiętniającą waleczność polskich policjantów i polskich oddziałów w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Wydarzenie w Kuligowie patronatem medialnym objął miesięcznik "Policja 997".

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny i jej Obrońców w Kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Kuligowie, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział polskich policjantów w walkach z bolszewikami w 1920 r. Wiązanki kwiatów złożyli sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, dyrektor Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki, w imieniu Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Michał Prószyński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Poseł na Sejm Piotr Uściński, dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. dr Marek Ujazda, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Radzyminie nadkom. Mariusz Sycik, Małgorzata Włodek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz przedstawiciele komendy Głównej Straży Pożarnej i władz samorządowych.

Inscenizacja zorganizowana na wzór bitwy nad Pilicą, w Kuligowie na nadbużańskich polach zgromadziła tłumy ludzi, którzy obserwowali na żywo walkę żołnierzy i policjantów z niemieckim najeźdźcą i bitwę o utrzymanie bombardowanego mostu. Zdecydowana przewaga w uzbrojeniu i liczebności wojsk niemieckich przeciwko polskiej waleczności. Po polskiej stronie tankietka, armata i dzielne oddziały grupy rezerwy  Policji Państwowej z Golędzinowa. Po niemieckiej działa przeciwpancerne, pojazdy pancerne, ciężarówki, czołg. Dzięki waleczności polskich żołnierzy i policjantów udało się spowolnić niemiecką nawałnicę. Za scenariusz i reżyserię inscenizacji odpowiadali prof. Andrzej Olejko i nadkom. Krzysztof Musielak. W widowisko zaangażowanych było wiele instytucji, grup rekonstrukcyjnych i organizacji: Ośrodek Szkolenia STG Maciej Wyszkowski ze Szczecina, Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej w Ptakach, Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska, Pracownia Renowacji Zabytków Techniki Militarnej z Wolsztyna, Stowarzyszenie 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty ze Skierniewic, GRH 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, Muzeum Pojazdów Militarnych w Częstochowie, I LO PUL z Wołomina, GRH Posterunek Policji Państwowej Powiatu Nowotarskiego, GRH Posterunek Policji Państwowej w Radomiu, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Batalion Tomaszów, GRH Narew z Łomży, GRH 44 Division HuD z Warszawy, GRH Infanterie Regiment 73 z Bełchatowa, GRH Infanterie Regiment 73 z Bełchatowa, Grupa Historyczna Ostpreussen z Lidzbarka Warmińskiego, Grupa Historyczna Ostpreussen z Lidzbarka Warmińskiego, GRH Die Falke Division z Kielc, Kawaleria Ochotnicza 11 Pułku Ułanów Legionowych w Koninie k. Częstochowy, Stowarzyszenie Ochotniczy Oddział Kawalerii w Barwach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Pionkach. O zabezpieczenie pirotechniczne inscenizacji historycznej zadbali pirotechnicy z grupy Demony Ognia z Warszawy.

Inscenizacji towarzyszyły liczne atrakcje m.in. pokaz specjalistycznego sprzętu Policji, mobilny posterunek, miasteczko ruchu drogowego, prezentacje Policji konnej i rzecznej, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Biura Komunikacji Społecznej KGP wraz z czasopismami "Policja 997" oraz wystawa plenerowa  zorganizowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP.

(BKS KGP / zdj. Izabela Pajdała / wsz)