Wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Data publikacji: 20.08.2019

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka związana ze zmianą na szczeblu kierowniczym śląskiej Policji. Komendant Główny Policji delegował z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturowi Bednarkowi. Wprowadzenia dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej śląskiej Policji.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romanowi Rabsztynowi przez Zastępcę Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach kom. Jarosława Gorzawskiego. W dalszej kolejności przedstawiona została sylwetka insp. Artura Bednarka. Insp. Roman Rabsztyn, który przybliżył zebranym dotychczasowy przebieg służby insp. Artura Bednarka, życzył Komendantowi samych sukcesów oraz zadowolenia z pracy na nowym stanowisku. Po wprowadzeniu, głos zabrał insp. Artur Bednarek, którego Komendant Główny Policji delegował z urzędu do czasowego pełnienia służby w katowickiej komendzie wojewódzkiej, powierzając mu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego. Nowy Zastępca, który odtąd będzie nadzorował pion logistyki, podziękował za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie obowiązków na tym stanowisku.

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie  w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019r. został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki .

Inspektor Artur Bednarek posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”.