Uroczysty dzień w lubuskiej komendzie. Ślubowanie policjantów i nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji: 29.07.2019

W lubuskiej komendzie słowa roty ślubowania wypowiedzieli nowo przyjęci policjanci. To niezwykle ważny dzień dla osób, które zdecydowały się założyć mundur. Rozpoczynający służbę mogą liczyć na obecność swoich najbliższych, którzy zawsze wspierają funkcjonariuszy. W tym szczególnym dniu powołano na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie młodszy inspektor Bogdana Piotrowskiego oraz powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektorowi Tomaszowi Kłosowskiemu.

Wyjątkowy dzień ślubowania pamięta się przez całe życie. Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiadają słowa, które towarzyszą im przez całą policyjną karierę. 13 policjantów założyło mundur, by „służyć wiernie Narodowi, nawet z narażeniem życia”. Młodzi funkcjonariusze złożyli ślubowanie z ogromną dumą. Od teraz będą pracować nad tym by zasłużyć sobie na szacunek społeczeństwa. Policjanci muszą wykazać się lojalnością i zaangażowaniem, by sprostać pokładaną w nich nadzieję. Swoje umiejętności będą podnosić już za kilka dni, kiedy rozpoczną szkolenie w Słupsku.

Do nowo przyjetych funkcjonariuszy słowa powitania skierowała Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie, nadinspektor Helena Michalak. Życzyła, by odnosili same sukcesy, nie tylko w służbie, ale także i poza nią. Zaznaczyła, że dla policjantów ważne są rodziny i ich wsparcie. To oni dają siłę i wytrwałość w osiąganiu założonych celów i podejmowaniu nowych wyzwań. Życzenia powodzenia w służbie złożył nowo przyjetym funkcjonariuszom wicewojewoda Wojciech Perczak. Wybrana przez policjantów droga jest wymagająca, ale dająca satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym.

Dzisiejsza (29 lipca) uroczystość była wyjątkowa dla lubuskiej Policji. Rozkaz powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie odebrał młodszy inspektor Bogdan Piotrowski. Służbę w Policji rozpoczął 1 kwietnia 1991 roku. Dotychczas realizował zadania na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych, między innymi jako Komendant Miejski Policji w Opolu oraz pełniący obowiązki służbowe Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. 18 lutego 2019 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Gorzowie jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie będzie od tej chwili pełnił inspektor Tomasz Kłosowski. Służbę w Policji pełni od 1 maja 1991 roku. Początkowo zadania realizował na stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji i pionie kryminalnym. 14 listopada 2007 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie. Tą jednostką Policji kierował przez ponad 12 lat.

Nowo przyjętym funkcjonariuszom oraz powołanym na stanowiska komendantom gratulujemy i życzymy sukcesów.

 

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

video: sierżant sztabowy Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim