WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji: 29.07.2019

Dzisiaj blisko 3 tysięczny garnizon podlaskiej Policji obchodzi swoje święto. W Białymstoku, na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla policjantów. W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a także kadra kierownicza podlaskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem oraz liczni zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. Tegoroczne obchody przypadają w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Polska Policja istnieje już 100 lat. Dzisiaj swoje święto obchodzi podlaski garnizon Policji, w którym służbę pełni 2 970 funkcjonariuszy (w tym 626 kobiet i 2 344 mężczyzn) i pracuje 598 pracowników Policji.

W wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku obok Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego udział wzięli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa wraz z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jerzym Pańkowskim Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym, przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Następnie została podniesiona flaga państwowa na maszt i odegranie hymnu Polski. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, który przywitał przybyłych gości.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 803 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 72 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 293 policjantom, w korpusie podoficerów – 234, zaś szeregowych – 204. Awanse wręczali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39 funkcjonariuszy zostało dziś wyróżnionych Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 59 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczonych zostało 11 osób.

Za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku i środowiska policyjnego, a w szczególności za aktywne wspieranie działania Związku, Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniło 6 osób medalem 25-leciem Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczenia wręczyli Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego podinspektor Wojciech Chociej wraz z Wiceprzewodniczącym aspirantem sztabowym Piotrem Auchimikiem.

Ponadto, w trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku oraz jego Zastępcy otrzymali litewskie odznaczenia policyjne. 

Podczas tegorocznego Święta Policji obecni byli również nowo przyjęci policjanci, którzy ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 35 nowych funkcjonariuszy przyjęli I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W trakcie dzisiejszych obchodów zostały również złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych. 

Garnizon podlaskiej Policji otrzymał również defibrylator, który został sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego oraz przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji województwa podlaskiego.

Więcej zdjęć znajdziesz tu www.facebook.com/PodlaskaPolicja