Obchody Święta Policji w CBŚP

Data publikacji: 22.07.2019

Dzisiaj policjanci i pracownicy CBŚP w towarzystwie rodzin i przyjaciół obchodzili święto upamiętniające rocznicę powołania Policji Państwowej. Podczas tego wyjątkowego jubileuszu wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awansowano na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, przedstawiciele MSWiA, prokuratur oraz służb współpracujących z CBŚP przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Uroczystości w ramach obchodów policyjnego święta w Centralnym Biurze Śledczym Policji rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Radosława Gosa. Następnie podniesiono flagę na maszt przy dźwiękach Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji. Chwilę potem nadszedł czas na wspomnienie policjantów, którzy „odeszli na wieczny spoczynek”. W zadumę wprowadził zgromadzonych gości trębacz grając „Śpij kolego”.

Następnie komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości, mówiąc „To wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, dzień w którym mamy możliwość i obowiązek mówić o tym, czym dla nas Policjantów, pracowników i naszych rodzin jest służba, poświecenie i oddanie naszemu krajowi”. W swoim przemówieniu komendant nawiązał do czasów powstania Policji Państwowej, przypominając kolejne etapy walki z przestępczością na terenie naszego kraju, aż do powstania Centralnego Biura Śledczego Policji. Insp. Paweł Półtorzycki podziękował policjantom i pracownikom CBŚP za poświęcenie, oddanie, odwagę i służbę na rzecz społeczeństwa i naszego kraju - „To także dzięki Wam Polska jest bezpieczna, a zdecydowana większość obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Zmniejszając poprzez profesjonalne, pełne oddania wykonywanie obowiązków służbowych zagrożenie przestępczością zorganizowaną dokonujecie wielkiego policyjnego dzieła”. Pan komendant złożył również gratulacje odznaczonym i awansowanym. Do ich rodzin i najbliższych zwrócił się zaś słowami, że są cichymi bohaterami walki z przestępczością: „Bez waszego wsparcia, wyrozumiałości  i ogromnej cierpliwości nasza służba nie byłaby tak efektywna”. Swoją przemowę insp. Paweł Półtorzycki zakończył życzeniami kolejnego roku spokojnego, szczęśliwego i wypełnionego sukcesami zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk udekorował wyróżnionych Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami za Zasługi dla Policji oraz Odznaką "Zasłużony Policjant". Panu generałowi towarzyszył Komendant CBŚP insp. Paweł Półtorzycki. Medale za zasługi dla Policji otrzymali przedstawiciele prokuratur oraz policjant z Hiszpanii.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk swoją przemowę rozpoczął od odczytania okolicznościowego listu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek, która słowa podziękowania skierowała do funkcjonariuszy i pracowników CBŚP. Następnie Komendant Główny Policji wyraził słowa uznania dla codziennej służby i pracy w CBŚP mówiąc: „Jestem pod ogromnym wrażeniem codziennych relacji i meldunków, z tego co robicie każdego dnia (…), za to bardzo serdecznie i gorąco Wam dziękuję.  Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że z różnych stron świata docierają słowa podziwu dla pracy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Oficjalna część obchodów w CBŚP 100. rocznicy powołania Policji Państwowej została zakończona uroczystą defiladą w wykonaniu policjantów Kompanii Reprezentacyjnej Policji pod dowództwem nadkom. Radosława Gosa.

Po części oficjalnej komendant CBŚP zaprosił zgromadzonych gości na piknik rodzinny, który rozpoczął się pokazem musztry paradnej oraz koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura. Na policjantów, pracowników CBŚP, ich najbliższych, a przede wszystkim tych najmłodszych gości czekało mnóstwo atrakcji. Przygotowano gry, zabawy, konkursy oraz zaprezentowano najnowocześniejsze sprzęty używane przez policjantów. Podczas tych zabaw uśmiech nie schodził z twarzy dzieci i dorosłych. Był to także dobry moment do wspólnego spędzenia czasu.

Na zakończenie obchodów Święta Policji przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, insp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji wręczył uczestniczącym w pikniku dzieciom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Młodym zawodnikom pogratulował zachowania zasady fair play podczas wszystkich rozegranych konkurencji, zapraszając jednocześnie do wspólnej zabawy w przyszłym roku.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 49.54 MB)