Wojewódzkie Obchody Święta Policji 2019 na Śląsku połączone z jubileuszem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Data publikacji: 22.07.2019

Za nami Wojewódzkie Obchody Święta Policji połączone z jubileuszem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Wydarzenie honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek. Oficjalna część uroczystości była okazją do awansowania policjantów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia najbardziej zasłużonych. Gościem honorowym wydarzenia był Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Obchody na Placu Sejmu Śląskiego zakończyła uroczysta defilada, po której odbył się rodzinny festyn. Na jego uczestników czekało wiele atrakcji m.in. interesujące pokazy, stoiska tematyczne oraz wyjątkowy koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się 21 lipca w Katowicach. Gościem honorowym wydarzenia był Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Uroczystość honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek. Gospodarzem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Wiceministrowie: Adam Gawęda, Grzegorz Puda i Michał Wójcik, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, Wojewoda Ślaski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, władze sądownictwa i prokuratury, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i przedstawiciele NSZZ Policjantów, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, Prezydent Katowic Marcin Krupa oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych - zarówno z kraju, jak i zza granicy. Niemiecką policję reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Policji z Brandenburgii: Sven Bogacz i Ulf Buschmann. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń oraz komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza śląskiego garnizonu policji.

Uroczyste rozpoczęcie Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Katowicach nastąpiło w Archikatedrze Chrystusa Króla. Tam, z udziałem sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Kompanią Honorową oraz Orkiestrą KWP, odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Policji. Nabożeństwo koncelebrował arcybiskup Wiktor Skworc, wspólnie z proboszczem parafii oraz policyjnymi kapelanami.

Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście, z Kompanią Honorową i pocztami sztandarowymi na czele, przeszli przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach na Plac Bolesława Chrobrego. Dowódca uroczystości złożył tam meldunek Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, który przeprowadził przegląd pododdziałów.

Gospodarz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński przedstawił i przywitał gości uroczystości. Następnie szef śląskiego garnizonu nawiązał do wyjątkowego jubileuszu 100. rocznicy powołania Policji Państwowej stwierdzając, że 100 lat temu na nowo powołanej Policji Państwowej spoczęły oczekiwania społeczeństwa aby żyć i mieszkać bezpiecznie. Dzisiaj oczekiwania co do bezpieczeństwa nie zmieniły się. Patrząc na to, jak funkcjonuje polska i śląska Policja oraz jak wysokim poziomem zaufania społeczeństwa cieszy się policyjna formacja, można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ze społecznego zadania zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego wywiązujemy się najlepiej, jak potrafimy.

Podczas ceremonii Wojewoda Ślaski Jarosław Wieczorek wręczył 30 policjantom i pracownikom policji Medale "Za Długoletnią Służbę" Prezydenta RP, a gratulacje złożył Komendant Główny Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Następnie Premier Mateusz Morawiecki wręczył 4 osobom „Medale za Zasługi dla Policji”, a gratulacje złożył im Komendant Główny Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji. Generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, któremu towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, wręczył 30 mundurowym Odznaki "Zasłużony Policjant". Odznaczenia te zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po uroczystej dekoracji nastąpiło wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. 40 policjantów odebrało awanse z rąk generalnego inspektora dr. Jarosława Szymczyka, któremu towarzyszył szef śląskiego garnizonu nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Gratulacje składał także Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski.

Uroczystość była również okazją do wręczenia innych odznaczeń i wyróżnień. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski wręczył „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Sejmik Województwa Śląskiego nadał 3 odznaki złote, które otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Oddział Prewencji Policji w Katowicach oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach. Srebrną odznakę przyznano Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak w asyście Wiceprzewodniczącego podinsp. Grzegorza Kuliberdy wręczył 9 wyróżnionym nadane przez NSZZ Policjantów „Krzyże Niepodległości z Gwiazdą kl. I”. Dwie osoby otrzymały Odznaczenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które wręczył Prezes Zarządu Głównego SEiRP Antoni Duda, z którym gratulacje składał Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Ryszard Mędrzyk. Natomiast Prezydent Katowic Marcin Krupa przyznał 10 funkcjonariuszom KMP w Katowicach nagrody pieniężne, które wręczył wyróżnionym wraz z Komendantem Miejskim Policji w Katowicach.

Po wręczeniu aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień przyszedł czas na wystąpienia uczestników uroczystości.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: „Nasze codzienne bezpieczeństwo jest w rękach policjantek i policjantów, którzy ofiarnie - często z narażeniem życia - dbają o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Dziękuję Wam za wierną, wspaniałą służbę Rzeczypospolitej i polskiemu społeczeństwu.” - oświadczył Premier.

Do uczestników uroczystości zwrócił się również Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który odczytał adres okolicznościowy od Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek.

 

 

Szef polskiej Policji skierował również do policjantów i ich rodzin życzenia i dobre słowo: "(...)największy potencjał polskiej Policji to ludzie, którzy pełnią w niej służbę i każdego dnia, zakładając policyjny mundur, narażając własne życie i zdrowie, pełnią służbę dla naszych obywateli, abyśmy czuli się bezpiecznie(...)".

Część ceremonialną uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odegranie przez Orkiestrę KWP w Katowicach Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Uczestnicy uroczystości, goście oraz widzowie mogli podziwiać defiladę policyjnej Kompanii Honorowej oraz Orkiestry KWP w Katowicach. Po jej zakończeniu dowódca uroczystości złożył Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu meldunek o zakończeniu uroczystości.

Na tym zakończyła się oficjalna część Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Katowicach. Jednak dla policjantów, ich rodzin i bliskich, mieszkańców Śląska oraz wszystkich chętnych przygotowano dużą atrakcję - rodzinny festyn na Placu Sejmu Śląskiego. 

Podczas plenerowej imprezy zaprezentowano m.in. kilka stoisk tematycznych Policji oraz zaprzyjaźnionych służb, pojazdy służbowe, a także symulatory zderzeń i jazdy motocyklem. Najwięcej atrakcji skierowanych było do najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach profilaktycznych i brały udział w licznych konkursach, poznawały tajniki pracy policjantów, a także spotkały się ze Sznupkiem - maskotką Śląskiej Policji. Popularnością cieszyły się: pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej ze stanu Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, pokazy wyszkolenia psa służbowego oraz policyjne stoiska tematyczne. Całą imprezę zakończył koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Przyjaciółmi.

W tym roku w śląskim garnizonie awanse otrzymało w sumie 55 mundurowych w korpusie oficerów starszych Policji, 152 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji, 1223 mundurowych w korpusie aspirantów Policji, 1427 policjantów w korpusie podoficerów Policji oraz 482 mundurowych w korpusie szeregowych Policji.