Święto Policji w Lubuskiem w 100. Rocznicę powstania Policji Państwowej

Data publikacji: 19.07.2019

Wojewódzkie i Miejskie Obchody Święta Policji w lubuskiem, w 100. Rocznicę powstania Policji Państwowej, odbyły się Gorzowie Wielkopolskim Honorowy patronat nad nimi objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek. Swoją obecnością Święto Policji uświetnili znamienici goście na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinspektorem Kamilem Brachą oraz Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.

Policja Państwowa to wyjątkowa formacja mundurowa, która została powołana 100 lat temu ustawą Sejmu Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lipca 1919 roku. Była organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych, umundurowaną i uzbrojoną organizacją pełniącą funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1919 –1939. Jej podstawowym zadaniem była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Była instytucją bardzo dobrze zorganizowaną i nowoczesną. W całym kraju na szczeblu wojewódzkim utworzono komendy okręgowe, w poszczególnych powiatach – komendy powiatowe, w miastach i dzielnicach – komisariaty, a w najmniejszych gminach – posterunki. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Na początku II wojny światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tysięcy policjantów. Około 12 tysięcy funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie 6 tysięcy z nich, zamordowanych wiosną 1940 roku, leży na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona 2 września 2000 roku.

Tegoroczne obchody Święta Policji w lubuskiem, których gospodarzem była nadinspektor Helena Michalak, zapoczątkowało wspomnienie tych, którzy odeszli od nas pełniąc służbę. Dlatego jak co roku byliśmy na gorzowskim cmentarzu pod „Krzyżem Ofiar Katynia”, gdzie wraz z członkami i sympatykami Rodziny Katyńskiej zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty. Byliśmy także na patio Komendy Wojewódzkiej Policji przy obelisku poświęconym pamięci Kolegów, którzy wypełniając słowa Roty, odeszli na wieczną służbę oraz przy tablicy poświęconej pamięci aspiranta Alojzego Banacha, patrona policji województwa lubuskiego.

Dzisiejszy dzień był kolejną okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Lubuskiej Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Podniosła atmosfera i dostojni goście towarzyszyli lubuskim policjantom podczas Wojewódzkich i Miejskich Obchodów Święta Policji w Gorzowie Wielkopolskim Msza Święta w intencji policjantów i pracowników z lubuskiego odprawiana była pod przewodnictwem księdza prałata Zbigniewa Kobusa, wikariusza biskupiego i proboszcza parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolski i koncelebrowana przez kapelanów policji garnizonu lubuskiego, Księdza Kanonika Jerzego Piaseckiego oraz ojca Krzysztofa Olszewskiego.

Na uroczystym apelu licznie zjawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, świata nauki i edukacji, europarlamentarzyści, parlamentarzyści, funkcjonariusze - także z Niemiec, pracownicy cywilni, rodziny i przyjaciele naszej formacji, a także przedstawiciele służb współpracujących z Policją.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Helena Michalak jako gospodarz dzisiejszej uroczystości, zwróciła się do obecnych tymi oto słowami:

„...Spotykamy się dziś na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wielkopolskim, by wspólnie świętować moment powstania – pierwszej w odradzającej się Polsce – jednolitej formacji mundurowej, stworzonej dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. 24 lipca 1919 roku, mocą Ustawy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję Państwową. Za nami wiek doświadczeń, historii i tradycji, które winniśmy przekazać następnym pokoleniom, dlatego dziś powracamy do korzeni, do początków naszej formacji, która kształtowała się wraz z odbudową nowoczesnego, suwerennego państwa. Obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej to dla nas również czas refleksji i pamięci. Wspominamy dziś funkcjonariuszy pomordowanych na Wschodzie oraz policjantów, którzy polegli na służbie...” Policjantki, Policjanci, pracownicy Policji „...Setna rocznica powołania Policji Państwowej to Wasze święto. W tym wyjątkowym dniu życzę Wam spełnienia zawodowych ambicji oraz czerpania radości z realizacji osobistych planów. Serdecznie gratuluję wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji, w szczególności tym, którzy już za chwilę odbiorą zasłużone awanse, odznaczenia i wyróżnienia. Ta symboliczna chwila to zwieńczenie wielomiesięcznych starań i zasłużona nagroda za przykładną pracę. Szanowni Państwo, kierowanie lubuską Policją oraz praca z Państwem jest dla mnie zaszczytem, honorem i wielkim wyróżnieniem”.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha skierował do obecnych słowa: „...Dla mnie to zaszczyt, że mogę dziś z Wami świętować 100. Rocznicę powstania Policji Państwowej. Odwołując się do okresu międzywojennego, bardzo często wracamy do ówczesnych policjantów, do bohaterach tamtych czasów. Oni w wielu przypadkach są patronami jednostek Policji w naszym kraju. To co nas z Nimi łączy to zapewnianie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. To bezpieczeństwo dzięki Wam jest oceniane bardzo wysoko. 89% uznaje Polskę jako kraj bezpieczny, a 98% czuje się bezpiecznie w miejscu, którym mieszka.. To tylko dzięki Waszej ciężkiej służbie Koleżanki i Koledzy. W imieniu kierownictwa Polskiej Policji bardzo Wam za to dziękuję.

Słowa uznania dla policjantów i pracowników Lubuskiej Policji przekazała także Elżbieta Witek - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, która objęła patronatem honorowym tę uroczystość. List odczytał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. „...Składam Państwu wyrazy szacunku i dziękuję, że wiernie służycie Polsce. Doceniam także Państwa codzienną służbę na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego”.

Wojewoda Władysław Dajczak podkreślił zaś, że „...lubuscy funkcjonariusze mogą być dumni ze swojej służby - niezwykle trudnej i odpowiedzialnej. W imieniu swoim i mieszkańców województwa lubuskiego wojewoda dodał:

- My jesteśmy z was dumni, jesteśmy dumni z waszej służby i dziękujemy za codzienne poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję pracownikom cywilnym za wspieranie funkcjonariuszy podczas ich trudnej pracy. Podziękowania należą się również waszym rodzinom - za cierpliwość, wsparcie i troskę, dzięki którym możecie doskonale wykonywać swoją pracę – dodał wojewoda.

W 100. rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej, lubuskim policjantom i pracownikom Policji zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Zasłużony policjant” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody Komendanta Głównego Policji.

W województwie lubuskim medale „Za długoletnią służbę” oraz odznaki „Zasłużony policjant” przyznano 43 osobom. Podczas dzisiejszej uroczystości odznaczenia odbierze 30 osób - policjantów i pracowników Policji. Medalami za zasługi dla Policji zostaną uhonorowani przedstawiciele instytucji współpracujących z lubuską Policją.

Mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostało siedmiuset osiemdziesięciu ośmiu (788) policjantów. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne odbierze dziś trzydziestu sześciu (36) funkcjonariuszy.

Natomiast nagrodami Komendanta Głównego Policji za szczególne osiągnięcia służbowe i zawodowe zostało wyróżnionych w województwie lubuskim 153 policjantów i 34 pracowników Policji. Dziś nagrody zostaną wręczone czterem policjantom i czterem pracownikom Policji.

 

Opracował: nadkomisarz Marcin Maludy

foto: podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

video: sierżant sztabowy Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim