KWP: Wojewódzkie obchody Święta Policji w Chełmie

Data publikacji: 20.07.2019

Wojewódzkie obchody Święta Policji lubelskiego garnizonu odbyły się w Chełmie. Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter z uwagi na przypadającą 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Funkcjonariusze odebrali awanse i odznaczenia, w szeregi lubelskiego garnizonu Policji wstąpiło także 25 nowych stróżów prawa. Wiele atrakcji przygotowano również dla mieszkańców, m.in. występy policyjnej orkiestry oraz pokazy sprzętu Policji.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. Ten rok jest dla wszystkich funkcjonariuszy szczególny, ponieważ przypada w nim  jubileusz 100 rocznicy powstania polskiej Policji.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.8 MB)

 

Wojewódzkie obchody tego święta w lubelskim garnizonie Policji odbyły się w piątek w Chełmie. Jak co roku, uroczystościom towarzyszyła podniosła atmosfera. Policyjne święto zgromadziło wielu gości. Przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, a także służb współpracujących z policją. Wśród gości znaleźli się: Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek, a także kadra kierownicza policji lubelskiej, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz liczne grono emerytowanych funkcjonariuszy, w tym kadry kierowniczej Policji lubelskiego garnizonu.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wraz z Zastępcą Komendanta Głównego Policji wspólnie zaproszonymi gośćmi podczas mszy św.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 mszą świętą odprawioną w intencji funkcjonariuszy w  Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas przeglądu pododdziałów

Po nabożeństwie uroczystości główne wojewódzkich obchodów Święta Policji przeniosły się na Plac Łuczkowskiego. Po przyjęciu meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości o rozpoczęciu apelu z okazji Święta Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji  mł. insp. Tomasz Szymański dokonał przeglądu zgromadzonych na placu pododdziałów.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc podczas przemowy

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc powitał przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Z okazji obchodów Święta Policji szef lubelskiego garnizonu podziękował funkcjonariuszom za ich obecność i codzienny udział w budowaniu bezpieczeństwa najwyższej jakości: „...Chylę przed Wami czoła za Waszą ciężką pracę i służbę, za to, że znaczenie słowa służba każdy z Was doskonale rozumie...". Słowa uznania komendant skierował także do dowódców, komendantów innych formacji mundurowych, dziękując za ich codzienny wkład w budowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w naszym garnizonie.  Z kolei kierując wzrok ku wstępującym dzisiaj do służby młodym funkcjonariuszom powiedział: „…Życzę Wam, abyście do końca swoich dni byli przekonani o słuszności swojego wyboru, byli dumni z tego, że włożyliście policyjny mundur. Szef lubelskiego garnizonu pogratulował także policjantom, którzy za chwilę otrzymają awanse i odznaczenia.

ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Ważnym punktem dzisiejszych uroczystości było ślubowanie wstępujących do służby policjantów. Powtarzając za Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie  słowa policyjnej roty młodzi stróże prawa ślubowali na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili policyjni kapelani. Legitymacje policyjne młodzi stróże prawa otrzymali z rąk insp. Roberta Szewca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Dziś w szeregi lubelskiego garnizonu Policji przyjętych zostało 25 funkcjonariuszy, którzy po kilkumiesięcznym kursie w policyjnej szkole wrócą do swoich jednostek, by dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Młodzi stróże prawa przyjęci zostali do KMP w Lublinie, KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Kraśniku, KPP w Łęcznej, KPP w Puławach, KPP w Świdniku, KPP we Włodawie a także Oddziale Prewencji Policji, Wydziale Konwojowym i Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Lublinie.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.33 MB)

 

Dalsza część ceremonii to  wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 1185 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 39 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 66 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 430 policjantom, w korpusie podoficerów 480, zaś szeregowych  170.

Zastępca Komendanta Głównego Policji wręcza odznaczenia resortowe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył 79 policjantów medalami za długoletnią służbę.  Prezydent RP przyznał 8 złotych, 34 srebrne i 4 brązowe medale.

Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego 56 funkcjonariuszy wyróżnił odznaką „Zasłużony Policjant”. Minister przyznał 4 złote, 10 srebrnych i 42 brązowe medale.

Zastępca Komendanta Głównego Policji w Lublinie podczas przemowy

Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek skierowany do policjantów i pracowników garnizonu policji lubelskiej …Piękny jubileusz formacji jest okazją do wspomnienia historii oraz tych, którzy tworzyli Policję tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań , aby pamięć o ludziach, którzy w odrodzonej Ojczyźnie podjęli się trudu dbania o bezpieczeństwo, przekazywana była  kolejnym pokoleniom. Mimo tego, że przyszło im pełnić służbę w trudnych czasach , swoim poświęceniem i autentyczną miłością do Polski dali piękny przykład patriotycznej postawy. Z tych wzorców z powodzeniem mogą czerpać policjanci, którzy obecnie strzegą naszego bezpieczeństwa…..Dzisiaj to Wy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze garnizonu lubelskiego  troszczycie się o bezpieczeństwo mieszkańców Waszej Małej Ojczyzny. Pomimo wyrzeczeń i trudności z pełnym profesjonalizmem realizujecie swoje obowiązki. O tym, że jesteście skuteczni, świadczy zaufanie społeczne do Waszej formacji….
…..Z okazji święta Policji życzę wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz Pracownikom Cywilnym garnizonu lubelskiego optymizmu i zapału, dających siłę do podejmowania codziennych wyzwań…” -
czytamy w liście Pani Minister.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.48 MB)

 

Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański nawiązując do kart historii polskiej policji  powiedział: „…Współczesna Polska Policja odwołuje się do etosu, tradycji oraz nawiązuje do wartości, jakimi kierowali się funkcjonariusze przedwojennej policji w codziennej służbie. Piękne i chlubne tradycje stanowią solidny fundament obecnej formacji. Służba pełniona dla Rzeczypospolitej i jej obywateli jest niezwykle ważna i absolutnie potrzebna. Z całą, pewnością możecie być z siebie dumni. …Zawsze byliście do dyspozycji innych. Zawsze pierwsi tam, gdzie trzeba nieść pomoc, bardzo często narażając własne życie po to, aby chronić życie, zdrowie  i mienie innych. Dlatego w imieniu całego kierownictwa Polskiej Policji dziękuję Wam za Państwa oddanie, ofiarność i poświęcenie…”- dodał komendant.

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk

Głos zabrał także Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk: „…Dzisiejszy dzień to chwila wyjątkowa. To Święto Policji. To uroczystość 100-rocznicy powołania Państwa formacji. Jedyny w historii, jedyny na wiek.  100-letni okres służby, tak zasłużonej dla naszej Ojczyzny. …Zostaliście wezwani od ludzi, ale dani również dla ludzi. Życzę, aby Państwa służba na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny była również bezpieczna dla Was i Waszych najbliższych. Życzę również, żeby słowo, że jestem funkcjonariuszem i pracownikiem Polskiej Policji napawało waszych najbliższych dumą, ale stanowiło też wyznacznik tego, że jesteście najlepszymi funkcjonariuszami. Jako Wojewoda Lubelski mogę powiedzieć: Jestem dumny, że stanowicie najlepszy garnizon w kraju. Jestem dumny, że na waszych wzorcach uczą się inni. ..” Wyrazem tych słów jest Dyplom Uznania, który wręczył  Wicewojewoda Lubelski na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom złożyli też inni zaproszeni goście.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski podczas przemówienia

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski w swoim przemówieniu powiedział:„…Chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo poczucie prawdziwe, praktyczne bezpieczeństwo czujemy jako mieszkańcy Lubelszczyzny. W imieniu marszałków, chcemy przekazać swoje uznanie dla Was, podziękować za waszą służbę dla społeczeństwa i życzyć, abyście zawsze po tej służbie wracali do domu i najbliższych bezpiecznie..”.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Głos zabrał także Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, który w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego podziękował policjantom za ich wzorową, pełną pasji i zaangażowania służbę. Wyrazem tego uznania było złożenie na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji Dyplomu Uznania, a także przekazanie kwoty 100 tys. zł. w setną rocznicę powstania Policji. Środki finansowe przeznaczone będą na sprzęt niezbędny na to, żeby mieszkańcom województwa lubelskiego żyło się jeszcze bardziej bezpiecznie.

przemarsz pododziałów

Oficjalną część obchodów zakończył pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która od 1968 roku towarzyszy wielu policyjnym uroczystościom, a także defilada pododdziałów: Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.94 MB)

 

Po głównych uroczystościach dla mieszkańców Chełma przygotowano piknik policyjny i wiele atrakcji, m.in.:  pokaz policyjnego sprzętu, w tym radiowozów i motocykli, pokaz maskotek policyjnych lubelskiego garnizonu Policji, wystawa zbiorów historycznych, symulator dachowania, pokaz sprzętu policjantów z Sekcji Kontrterrorystycznej Policji oraz tresury policyjnych czworonogów.  Z kolei najmłodsi mogli oznakować swój rower oraz wziąć udział w organizowanych zabawach i konkursach. 

AK

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>