Szkolenie podstawowe w słupskiej Szkole Policji

Data publikacji: 12.08.2010

Ponad 370 słuchaczy rozpoczęło szkolenie podstawowe w słupskiej Szkole Policji. Wszyscy zostali przyjęci do Policji kilka dni temu.

Na kursie podstawowym wśród 375 słuchaczy znajduje się 57 kobiet. Młodzi policjanci przyjechali z Komend Wojewódzkich Policji Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i Radomiu. Największa, bo ponadstuosobowa grupa została skierowana przez Komendę Stołeczną. W murach Szkoły Policji przebywać będą do stycznia przyszłego roku. W trakcie 124 dni szkoleniowych czeka ich 968 godzin zajęć. Przed słuchaczami jest teraz okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia służby prewencyjnej w komórkach patrolowo-interwencyjnych lub w Oddziałach Prewencji Policji. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji. Po zakończeniu nauki w słupskiej Szkole Policji młodzi policjanci trafią na 49 dni do Oddziałów Prewencji.

W trakcie uroczystego otwarcia Komendant Szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz podkreślił, że policjanci trafili do najstarszej Szkoły Policji w kraju a w trakcie szkolenia będą mieli do dyspozycji wysokiej klasy wykładowców, od których - jeśli tylko zechcą - będą się mogli wiele nauczyć.

Dziś od rana słuchacze uczestniczą już w planowych zajęciach.

Źródło: Szkoła Policji w Słuspku