Działania pościgowe - prawie pół tysiąca policjantów ćwiczy na poligonie wojskowym

Data publikacji: 05.07.2019

Dzisiaj prawie pół tysiąca policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji kończy tygodniowe ćwiczenie z zakresu taktyki prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych w terenie otwartym i zurbanizowanym. Kierownikiem ćwiczenia jest insp. Dariusz Dymiński Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Przedsięwzięcie to odbywa się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji realizuje projekt pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" finansowany z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który przewiduje przeprowadzenie 3 edycji ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych.

Jest to pierwsze z trzech zaplanowanych ćwiczeń. W tej edycji biorą udział policjanci jednostek: OPP w Katowicach, OPP we Wrocławiu, SPPP w Bielsku Białej, SPPP w Częstochowie, SPPP w Gorzowie Wielkopolskim, SPPP w Opolu i SPPP w Legnicy. Funkcjonariusze kompleksowo ćwiczą oraz wykorzystują wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pościgów za uzbrojonymi przestępcami, jak też poszukiwań osób zaginionych. Organizatorzy ćwiczenia przygotowali dla policjantów kilka epizodów, które mogłyby się przydarzyć w codziennej służbie, tak aby w warunkach szkoleniowych przeprowadzić działania zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstw lub zbiorowych naruszeń porządku. Podczas tych kilku dni policjanci wykorzystują również możliwości zastosowania nowoczesnych technologii takich jak kamery termowizyjne i noktowizory, które są niezbędnym wyposażeniem w terenie zalesionym i otwartym, a zwłaszcza w porze nocnej.

Dowódcą Związku Taktycznego podczas realizacji ćwiczeń jest mł. insp. Artur Maliszewski Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, który podczas odprawy z policjantami podkreślił, że ćwiczenie to jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe oddziałów prewencji Policji i pozwoli na jeszcze wyższym poziomie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

Ćwiczenie to zostało przygotowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy wsparciu Szkoły Policji w Słupsku, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA", komend wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez wsparcia wojska, które udostępniło Policji nie tylko teren do przeprowadzenia ćwiczeń ale również zaplecze logistyczne.

(Główny Sztab Policji KGP/ mw / foto: Andrzej Chyliński Magazyn "Policja 997")