100. rocznica powstania Policji Państwowej - wracamy pamięcią do wyjątkowego roku 1919

Data publikacji: 01.07.2019

Przypadająca w lipcu 100. rocznica powstania Policji Państwowej to szczególna data w kalendarzu każdego funkcjonariusza Policji. Będziemy świętować, jednocześnie wracając pamięcią do wyjątkowego roku 1919, kiedy to na ziemiach polskich powołano do życia Policję Państwową. Instytucję, która poprzez swoich funkcjonariuszy stała na straży porządku i bezpieczeństwa obywateli odrodzonej Polski.

Od 1918 roku, odradzająca się po 123 latach zaborów Polska jako niepodległe państwo i miejsce do życia dla blisko 27 milionów obywateli musiała zmierzyć się z trudem stworzenia na nowo instytucji państwowych odpowiedzialnych za wszelkie aspekty życia swoich obywateli. Od finansów, sprawy gospodarki, wymiaru sprawiedliwości, przez politykę społeczną, sprawy zagraniczne, a kończąc na obronności i bezpieczeństwie obywateli. Powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku Policja Państwowa była formacją odpowiedzialną w największym stopniu za zapewnienie bezpieczeństwa w odradzającej się Polsce. Pełna unifikacja formacji policyjnych przebiegała stopniowo, jednak każdy funkcjonariusz Policji Państwowej – niezależnie czy pełnił ją w Wielkopolsce, na Śląsku czy na Pomorzu Gdańskim – poważnie i z poświęceniem podchodził do codziennej służby na rzecz bezpieczeństwa. Policjanci walczyli z przestępczością kryminalną, zapewniali porządek i poszanowanie prawa na ulicach miast – wszystko po to, aby obywatele II Rzeczpospolitej mieli przeświadczenie, że żyją w bezpiecznym i nowoczesnym państwie.

W dzisiejszych czasach z pewnością możemy powiedzieć, że żyjemy w innej epoce – historycznej, społecznej, technologicznej. Na przestrzeni 100 lat zmieniło się wiele. Ale to, co codziennie przyświeca 100 tysiącom funkcjonariuszy, to wypełnianie roty policyjnego ślubowania. Podobnie jak sto lat temu rozumiane jako poświęcenie i misja. Taka, aby każdy wiedział, że zawsze - o każdej porze dnia i nocy może zgłosić się do Policji o pomoc, jednocześnie mając przeświadczenie, że policjanci dołożą wszelkich starań, aby przez swoje profesjonalne działania takiej pomocy udzielić.

Polska Policja jest instytucją cieszącą się największym zaufaniem spośród instytucji państwowych. Rekordowe 75% zaufania, to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze lepszej służby na rzecz każdego obywatela i zapewnienia jego bezpieczeństwa.

 

Opracował: podkomisarz Maciej Kimet

video: podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim