Warsztaty taktyczno - strzeleckie

Data publikacji: 28.06.2019

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA (CPKP BOA), Dienst Speciale Interventies (DSI) z Holandii, przy współudziale i wsparciu Jednostki Wojskowej GROM, w ramach bilateralnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Specjalnymi Jednostkami Interwencyjnymi (SIU) wchodzącymi w skład Sieci ATLAS prowadzą wspólne warsztaty taktyczno – strzeleckie obejmujące rozwiązania różnych wariantów sytuacji kryzysowych o charakterze terrorystycznym.

W dniach 26 czerwca do 3 lipca 2019 roku na obiektach Jednostki Wojskowej GROM prowadzone są przez funkcjonariuszy CPKP „BOA”, DSI oraz żołnierzy JW. GROM warsztaty mające na celu zgranie oraz wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Sieci ATLAS. Zaangażowanie oraz udostępnienie swoich obiektów treningowych przez JW. GROM pozwoliło na zaproszenie funkcjonariuszy DSI do udziału w szkoleniu praktycznym obejmującym sytuacje kryzysowe wielowariantowe o charakterze terrorystycznym. Warsztaty dają możliwość sprawdzenia praktycznego współdziałania z DSI jak również wymianę doświadczeń w zakresie taktyki działań bojowych kontrterrorystycznych m. in. w oparciu o realne doświadczenia holenderskich funkcjonariuszy w walce z terrorystami. Założenia poszczególnych epizodów ukierunkowane są na prowadzenie działań kontrterrorystycznych mających na celu rozwiązanie sytuacji zakładniczej lub zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców przy wykorzystaniu taktyki specjalnej lub kontrterrorystycznej. Operatorzy jednostek specjalnych trenują rozwiązywanie i neutralizowanie zagrożeń o wysokim stopniu skomplikowania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia. Warsztaty dają możliwość na wymianę doświadczeń w zakresie siłowego pokonywania przeszkód budowlanych, w tym przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych.

Głównymi założeniami prowadzonych warsztatów jest rozwijanie współpracy i dostosowanie taktyki działania między jednostkami specjalnymi w ramach Sieci Atlas, a także doskonalenie procedur i taktyki siłowego odbicia zakładników oraz szczególnie niebezpiecznych przestępców.

(CPKP "BOA"/ mw)