Spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF)

Data publikacji: 25.06.2019

W dniach 18 – 19 czerwca 2019 roku w Gdańsku odbyło się drugie, zorganizowane na terenie Polski, spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF).

W posiedzeniu wzięło udział ponad 70 przedstawicieli służb policyjnych, granicznych i celnych. Stronę polską reprezentowali Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Piotr Sochacki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Tomasz Słaboszowski, Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej komdr S.G. Wojciech Heininborch.

Spotkanie zostało podzielone na dwa główne etapy:

- sesję plenarną z udziałem kierownictwa służb (Policja, KAS, SG) – na której omówiono przede wszystkim tematy poświęcone zwalczaniu zorganizowanej przestępczości w regionie Morza Bałtyckiego, m.in. problem przemytu narkotyków drogą morską, zwalczanie procederu handlu ludźmi w tym regionie Europy, a także walka z nielegalną migracją.

- warsztaty praktyczne na terenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni zorganizowane przez Krajową Administrację Skarbową. Partnerom z BSTF zaprezentowano nie tylko sam Terminal, ale przede wszystkim specyfikę kontroli towarów w portach morskich z wykorzystaniem urządzeń RTG. Zaproszeni goście mogli na żywo zobaczyć proces i wyniki skanowania kontenerów wytypowanych do kontroli, wraz z omówieniem zasad analizy i interpretacji obrazu. Zaprezentowano im także szeroką gamę wykorzystywanych przez pomorską Służbę Celno-Skarbową skanerów RTG, począwszy od stacjonarnego Rapiscana G60, poprzez mobilnego Nuctecha i na mniejszych pojazdach typu ZBVan i Arida skończywszy.

Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi spotkania z udziałem przedstawicieli 11 państw, a także agencji i organizacji międzynarodowych (Europol, Interpol, Stały Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego) możliwa była szeroka wymiana opinii i doświadczeń.

BSTF to grupa współpracy regionalnej, której aktywnymi uczestnikami są Norwegia, Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Szwecja oraz Islandia. Status obserwatorów mają Rada Państw Morza Bałtyckiego, Interpol, Europol, UNO DC).

W latach 2019 – 2020 kontynuowana jest praktyka organizacji spotkań na szczeblu strategicznym i operacyjnym, przewodnictwo w Grupie objęły Niemcy, którym Polska udziela wsparcia operacyjnego.

(BMWP KGP)