Mundurowi na rajdzie

Data publikacji: 24.06.2019

Jak co roku znowu razem, jak co roku znów na szlak […] tradycyjnie rozbrzmiały słowa piosenki podczas rozpoczęcia 48. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic” Pogórze Rożnowskie 2019, który odbył się w dniach 16-22 czerwca 2019 r. Piosenki wykonywanej przez Grzegorza Szwarca Rajdowego barda, którego piosenki cieszyły się dużą popularnością przy wieczornych ogniskach. Śmierć Grzegorza zasmuciła nas mocno. Wspominając tych, którzy byli z nami rozpoczynamy i kończymy Rajdy jego piosenką.

Trasy tegorocznego Rajdu wiodły przez Pogórze Rożnowskie. Bazą Rajdu był DW Stalownik w miejscowości Bartkowa-Posadowa, który położony jest bezpośrednio nad Jeziorem Rożnowskim.

Udział w imprezie wzięło 232 osoby. Łącznie w Rajdzie rywalizowało 16 drużyn pieszych oraz 1 drużyna rowerowa reprezentujące Straż Graniczną, Policję, Wojsko Polskie, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, kluby/koła turystyczne PTTK oraz inne organizacje.

Honorowy patronat nad Rajdem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy SG, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, były Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.

Organizatorami Rajdu byli: Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Policji, Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych, Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK, Gdański Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego, Klub Turystyki Motorowej PTTK Westerplatte oraz Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic” w składzie: komandor Rajdu Mariusz Skrzyński, honorowy komandor Rajdu Alojzy Nowak, zastępca komandora ds. organizacji i sędzia Wiesław F. Kubera, kwatermistrz i skarbnik Adam Czystowski, wojewódzki koordynator ds. ratownictwa medycznego Straży Granicznej w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG Joanna Hybińska, rzecznik prasowy i kronikarz Aleksander Załęski, przewodniczący Komisji Turystyki w rsw Kazimierz Rabczuk, sędzia główny Artur Ochał oraz sędziowie Tadeusz Aleksandrzak, Agnieszka Kurmanowska i Jacek Witas.

Równocześnie z Rajdem odbył się XLVIII Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic „Turyści Motorowi na Pojezierzu Rożnowskim” – nr imprezy 152/19.

Pogoda często zaskakiwała Rajdowiczów. Były upały, były przyjemnie ciepłe dni, były burze, był deszcz. Zmienność aury nie przeszkodziła jednak w bezpiecznym pokonaniu rajdowych szlaków. Tym bardziej że nasi sędziowie-przewodnicy, którzy wychodzili na szlaki przed wszystkimi drużynami, prześcigali się w pomysłach, jak urozmaicić istniejące już oznaczenia szlaków. Pojawiły się kolorowe „szlajfki (wstążki) na winklach”, żółte sznurówki na drzewach, strzałki rysowane kamieniem na asfalcie czy strzały układane z kijów i patyków, a wszystko dlatego, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Rajdowicze zdobyli m.in. Kobylnicę Zach. (509 m n.p.m.), Ostrą Górę (483 m n.p.m.), Bukowiec (530 m n.p.m.), Jamną (530 m n.p.m.), Ostryż (447 m n.p.m.), Żebraczkę (502 m n.p.m.). Mieli także możliwość podziwiać m.in. lipę Jana III Sobieskiego w Przydonicy, most Stacha w Znamirowicach, kościół pw. św. Mikołaja w Tabaszowej, kościół pw. św. Wojciecha w Rożnowie, ruiny zamku Zawiszy Czarnego w Rożnowie, wychodnie skalne w rezerwacie Diable Skały w Bukowcu, Sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei w Jamnej. Organizatorzy zadbali również o wodne atrakcje. Poza możliwością pływania po Jeziorze Rożnowskim kajakiem czy rowerem wodnym zorganizowano także rejs statkiem z przystani przy DW Stalownik do przystani przy zaporze w Rożnowie.

Podkreślić należy, że organizatorzy Rajdu dużą uwagę poświęcają promowaniu bezpieczeństwa oraz zasad pierwszej pomocy wśród rajdowiczów. Grupa ratowników z Nowosądeckiego WOPR ze stanicy w Gródku nad Dunajcem przygotowała pokaz ratownictwa wodnego, podczas którego zaprezentowano sposoby ratowania osób tonących oraz z urazem kręgosłupa. Tradycyjnie już na trasie rajdu odbył się instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Była możliwość odświeżenia wiedzy, pogłębienia jej lub po prostu nauczenia się od podstaw resuscytacji, czyli masażu serca i sztucznego oddychania, a także jak radzić sobie na szlakach górskich przy złamaniach, zwichnięciach czy ukąszeniach.

Jednak rajd to nie tylko piesze wędrówki oraz zwiedzanie ciekawych miejsc, to nie tylko miłe spotkania w gronie znajomych i przyjaciół z całej Polski, to nie tylko relaks i sposób na pozytywne rozładowanie stresu, tak często towarzyszącego w pracy służb mundurowych, to także duża dawka zdrowej rywalizacji między drużynami, którą wzmacniają przygotowane przez sędziów konkursy: wiedzy z topografii, wiedzy o terenie Rajdu z elementami informacji dotyczącymi regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej, historii turystyki, Straży Granicznej i Policji, strzelecki, piosenki turystycznej.

Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w piątek 21 czerwca, które rozpoczęło się punktualnie o godz. 17.00. Poza rajdowiczami ubranymi w swoje klubowe barwy i komitetem organizacyjnym Rajdu udział w spotkaniu wzięli licznie zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęto od przekazania Jackowi Witasowi z Koła PTTK nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji szklanej statuetki Pogranicznika, jako pamiątkę zwycięstwa w 47. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” Beskid Żywiecki 2018. Następnie przystąpiono do nagrodzenia najmłodszych uczestników Rajdu, którzy otrzymali drobne upominki i małe słodkości ufundowane przez drużynę „Żwawych Emerytów”. Następnie przystąpiono do rozdania nagród indywidualnych. Wyróżnieni zostali: Andrzej Kilichowski z „Bobrów” z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie strzeleckim, Sebastian Moś z „Fregaty” Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy, „Bobry” z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie piosenki rajdowej, „Plessino” z Pszczyny za najlepszą piosenkę wg publiczności, „Szarotki” z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu za występ kabaretowy, rodzina Słyszewskich z Gdańska za wielopokoleniowe uprawianie turystyki, Bartosz Kubera za projekty małych dzieł sztuki, jakimi są znaczki rajdowe, Michał Tokarczyk z „Szarotek” z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu za zaangażowanie i umiejętności w zakresie I pomocy, „Gryfici” Koło PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie za sprzątanie świata oraz za upowszechnianie turystyki wśród funkcjonariuszy i pracowników SG, oraz popularyzację wiedzy historycznej o polskich formacjach granicznych; „Sępiki” z Gorzowskiego Klubu Turystyki Aktywnej PTTK otrzymały nagrodę sędziego głównego za ciekawość świata, „De-Ptaki” PTTK Oddział Gdańsk za deptanie długich szlaków. Indywidualnie nagrodzono także dwie dziewczynki Weronikę Maszer z Koła nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji za wygraną w dziecięcym konkursie strzeleckim oraz Zosię Moś z „Fregaty” Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku za dużą wiedzę w sprawach ratownictwa.

Następnie wręczono nagrody w konkursie turystyki motorowej dla Krzysztofa Koseckiego z „Szarotek” z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu za zajęcie III miejsca, dla Rafała Meliona z „Rapiedki” z Komendy Głównej Policji w Warszawie za zajęcie II miejsca oraz Sebastiana Mosia z „Fregaty” Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku za zajęcie I miejsca.

Nadszedł w końcu czas na ogłoszenie wyników rajdowych zmagań. Zgodnie z Protokołem Sędziowskim laury zwycięstwa w 48. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” Pogórze Rożnowskie 2019 przypadły drużynom: I miejsce „Fregata” Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku /94 pkt/, II miejsce "De-Ptaki" PTTK Oddział Gdańsk /88,7 pkt/, III miejsce „Ramię w Ramię” z KWP w Białymstoku /88,5 pkt/. Dla wszystkich drużyn brawa i serdeczne gratulacje!

Na koniec wspomnieć należy, że w czasie Rajdu przeprowadzono weryfikację Górskiej Odznaki Turystycznej – GOT i przyznano 71 odznak, w tym: 35 odznak popularnych, 14 odznak małych brązowych, 3 odznak małych srebrnych, 2 odznaki małe złote, 1 odznaka „W Góry” srebrna, 16 norm za wytrwałość oraz 9 odznak Turystyczno-Krajoznawczych „Szlakami Obrońców Granic”.

Jeszcze raz ogromne brawa i wyrazy uznania dla wszystkich uczestników Rajdu oraz Komitetu Organizacyjnego. Do zobaczenia za rok!

(Tekst: Agnieszka Kurmanowska, zdjęcia: Agnieszka Kurmanowska, Jacek Witas)