Szkolenie lektorów i dowódców przed obchodami 100-lecia Policji

Data publikacji: 21.06.2019

Lektorzy i dowódcy uroczystości reprezentujący garnizony i szkoły policyjne w kraju szkolili się przed obchodami 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Szkolenie przygotował Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

W szczycieńskiej Wyższej Szkole Policji 19 czerwca zakończyło się szkolenie, w którym prawie pięćdziesięciu lektorów i dowódców uroczystości ze wszystkich garnizonów oraz szkół policyjnych doskonaliło swoje umiejętności i współpracę w zakresie prowadzenia uroczystości o charakterze ceremonialnym. W roku, w którym nasza formacja obchodzi 100. rocznicę utworzenia, to niezwykle ważne wydarzenie wymaga starannego i profesjonalnego przygotowania oraz prowadzenia zgodnie z policyjnym ceremoniałem w kraju.

Stąd też kontynuacja przygotowań i szkoleń prowadzonych przez Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, których pierwszy etap odbył się w ubiegłym roku. Obecny, II etap szkolenia polegał na praktycznym kształtowaniu umiejętności lektorów oraz dowódców uroczystości. Przez trzy dni pod okiem funkcjonariuszy Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego wspieranych przez wykładowców z WSPol. w Szczytnie oraz oficerów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności oraz współpracę w zakresie prowadzenia uroczystości o charakterze ceremonialnym. W trakcie zajęć językowych oraz w profesjonalnie przygotowanym studiu nagrań lektorzy pod okiem kadry szczycieńskiej uczelni doskonalili swoje umiejętności, dowódcy uroczystości zaś musztrę i wydawanie komend szlifowali na placu apelowym pod okiem oficerów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Ostatni dzień był swoistym sprawdzianem dla połączonych sił lektorów i dowódców uroczystości każdego garnizonu i szkół policyjnych. Zgodnie z losowo wybranym założeniem mieli oni bowiem opracować scenariusz i poprowadzić uroczystość w oparciu o policyjny ceremoniał. Wszyscy uczestnicy szkolenia wywiązali się z tego zadania w stopniu bardzo dobrym.

Zaangażowanie uczestników, możliwość ścisłej współpracy, a także wymiany doświadczeń i wskazówek z prelegentami pokazały, jak bardzo tego typu szkolenie było potrzebne, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej, oraz jakie znaczenie ma w kontekście ujednolicenia uroczystości z zastosowaniem policyjnego ceremoniału w skali kraju.

(Gabinet KGP)