Święto Policji w Ambasadzie RP w Rzymie

Data publikacji: 19.06.2019

W dniu 18 czerwca w Ambasadzie RP w Rzymie odbyły się obchody 100-lecia powstania Polskiej Policji Państwowej. Na zaproszenie kierownika placówki Chargé d'affaires a.i. Szymona Wojtasika i Oficera Łącznikowego Policji kom. Magdaleny Sochackiej na święto przybyli przedstawiciele włoskich służb porządku i bezpieczeństwa publicznego, dyplomaci i oficerowie łącznikowi policji innych państw akredytowani we Włoszech a także polscy wojskowi pełniący obecnie służbę we Włoszech.

Uroczystość uświetniła obecność Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Anny Marii Anders oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Wśród przybyłych gości nie zabrakło także Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich Janusza Kotańskiego oraz Ambasadora tytularnego Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, oraz przy Światowym Programie Żywnościowym Artura Polloka.

W spotkaniu w siedzibie Ambasady RP w Rzymie wzięli udział liczni przedstawiciele włoskiego MSW, Dyrekcji Śledczej do zwalczania Mafii, Centralnej Służby Śledczej do walki z Przestępczością Zorganizowaną Guardia di Finanza, Biura do spraw Śledztw i Operacji Specjalnych Polizia di Stato, Biura Operacji Specjalnych i Biura do spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Carabinieri oraz Polizia Locale, a także przybyli z Trydentu policjanci pełniący wraz z polskimi funkcjonariuszami patrole na stokach w Madonna di Campiglio i Moena.

Uroczystość zorganizowana w Ambasadzie RP w Rzymie była ważna w związku z tym, że wraz ze 100-leciem powstania Policji Państwowej świętowano także jubileusz 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Włochami. Ponadto, stanowisko Oficera Łącznikowego Policji zostało utworzone w Ambasadzie RP w Rzymie zaledwie w sierpniu ubiegłego roku. Przyjęcie z okazji 100-lecia Policji było więc dobrą okazją do podziękowania włoskim partnerom za dotychczasową współpracę oraz przyczyni się do wzrostu zaufania i chęci dalszej współpracy.

Przybyli na uroczystość goście mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć i film promujący polską Policję oraz wsparli Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

(BMWP KGP)