KWP – Międzynarodowe warsztaty I-LEAD

Data publikacji: 30.05.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyły się trzydniowe warsztaty dla ekspertów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem zgromadzeń i imprez masowych. Ten międzynarodowy projekt badawczy o nazwie I-LEAD (Innovation – law enforcement agency’s dialogue) powstał w ramach programu Horyzont 2020. W dyskusji i zajęciach uczestniczyli policjanci z Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Anglii, Włoch, Rumunii, Litwy, Grecji i Polski.

Wielkopolska Policja uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym I-LEAD w ramach programu Horyzont 2020. W maju br. w KWP w Poznaniu odbyły się warsztaty dla ekspertów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem zgromadzeń i imprez masowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb i podmiotów zaangażowanych w ten projekt.

Celem I-LEAD – Innovation – law enforcement agency’s dialogue – jest zacieśnianie współpracy pomiędzy ekspertami – praktykami reprezentującymi służby mundurowe z krajów Unii Europejskiej. Każde spośród 25 przedmiotowych spotkań poświecone jest innemu obszarowi będącemu w zainteresowaniu służb zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny. Zgodnie z założeniami roboczymi warsztatów, uczestniczą w nich funkcjonariusze posiadający odpowiednie doświadczenie i wiedzę dot. omawianego zagadnienia.

Wstępem do eksperckich rozmów uczestników poznańskich warsztatów Public order była wizyta w Oddziale Prewencji Policji, gdzie pewne obszary będące w ich zainteresowaniu zostały zaprezentowane w formie symulowanych działań. Ponadto, funkcjonariusze OPP zaprezentowali sprzęt i wyposażenie jakim dysponują do realizacji ustawowych działań w zakresie przywracania porządku publicznego w przypadku jego naruszenia przez tłum ludzi. 

Kolejnym elementem, wprowadzającym do problematyki warsztatów była zorganizowana przez Sztab Policji KWP w Poznaniu prezentacja organizacji zarządzania bezpieczeństwem na stadionie miejskim w Poznaniu. Po zajęciach w terenie eksperci przenieśli się do budynku KWP, gdzie merytoryczna, międzynarodowa dyskusja służyła:
- ocenie bieżącej sytuacji w kwestii procesów i sprzętu oraz luk w obecnych rozwiązaniach a kontekście możliwości ich wypełnienia innowacjami;
- wypracowaniu wymagań i priorytetów użytkownika końcowego;
- przygotowania propozycji w zakresie możliwości standaryzacji wybranych obszarów.

W warsztatach uczestniczył m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który w dyskusji podkreślił znaczenie tak praktycznego projektu i możliwości z nim związane dotyczące wymiany oraz udoskonalania własnych procedur.

Wszystkie wypracowane podczas warsztatów uwagi, wnioski zostaną poddane dalszym konsultacjom w celu przygotowania informacji o możliwościach wdrożenia rekomendowanych rozwiązań. 

Sławomir Gembara/DPB