KWP - Ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji: 27.05.2019

Po raz kolejny w tym roku w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wszyscy rekruci zanim jednak trafią do służby w jednostkach na terenie województwa, odbędą najpierw kurs w szkole policyjnej, który pozwoli im zdobyć kompetentną wiedzę i umiejętności.

27 maja br. o godz. 11.00 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 53 policjantek i policjantów przyjętych do służby.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał policjantów, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli: ksiądz prałat Stefan Komorowski – kapelan KWP w Poznaniu, podinsp. Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu NSZZP województwa wielkopolskiego. Podczas uroczystości obecny był również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Rafał Pawłowski. W trakcie uroczystej zbiórki nie zabrakło również kadry kierowniczej wielkopolskich jednostek Policji.

Szef wielkopolskiej Policji podczas przemówienia podkreślił, że służba w Policji daje perspektywę nowo przyjętym policjantom na szeroki rozwój, naukę, samokształcenie i spełnianie się. Jednak wszystko zależy od nich, czy wykorzystają daną im szansę i czy będą godnie reprezentować szeregi Policji jak i działać w swojej służbie dla dobra innych ludzi. W policyjnej pracy istotne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dyscypliny. Choć praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za siebie ale i za innych, to może dawać wiele satysfakcji.

Podziękował rodzinom nowych policjantów za obecność podczas uroczystości i prosił o wsparcie dla funkcjonariuszy w początkowym okresie służby.

Uroczysta zbiórka i towarzyszące jej emocje na długo pozostaną w pamięci nowo przyjętych policjantów.

 

 

Piotr Garstka