25 Maja 2019 r. - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Data publikacji: 24.05.2019

Dla uczczenia obchodzonego corocznie na całym świecie Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, przypadającego w dniu 25 maja, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji zaplanowało organizację okolicznościowych przedsięwzięć, mających na celu zwrócenie uwagi na problem zaginięć osób małoletnich. Współgospodarzami przygotowywanych inicjatyw są: Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z Łomży.

W ramach tego projektu przewidziano między innymi przygotowanie i przeprowadzenie w Warszawie w dniu 24 maja 2019 r. ogólnopolskiej konferencji eksperckiej pn. „System Poszukiwań Osób Zaginionych - wyzwania XXI wieku”, w którym to spotkaniu, organizowanym w  auli Budynku Audytoryjnego UW na Krakowskim Przedmieściu 26/28 wezmą udział m.in. przedstawiciele Policji i innych służb, MSWiA, środowisk naukowych, grup poszukiwawczo-ratowniczych, Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i inni zaproszeni goście - łącznie około 100 osób.

Dodatkowo, w ramach obchodów tego wydarzenia, w dniach 25-26 maja 2019 r. na terenie poligonu w miejscowości Czerwony Bór przeprowadzone zostaną VI Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze, w których weźmie udział około 250 uczestników reprezentujących Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Wojska Obrony Terytorialnej oraz grupy poszukiwawczo-ratownicze z terenu całego kraju, w tym również policyjne. Scenariusz tego przedsięwzięcia zakłada przeprowadzenie symulacji akcji poszukiwawczo-ratowniczej na dużą skalę – epizod dzienny oraz nocny.

Wkrótce zapraszamy na relacje z obu wydarzeń.

(Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biuro Kryminalne KGP)