Spotkanie szefów Policji państw Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach na Słowacji

Data publikacji: 23.05.2019

Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk od 21.05.2019 do 23.05.2019 brał udział w spotkaniu szefów Policji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Koszycach na Słowacji.

flagi państw w kształcie krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej

Komendanci Policji z Polski, Czech i Węgier podczas spotkania z Prezydentem Słowackich Sił Policyjnych gen. Milanem Lučansky rozmawiali na temat aktualnej współpracy policyjnej i wymienili się krajowymi rozwiązaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Szefowie Policji państw Grupy Wyszehradzkiej złożyli wizytę w Komendzie Miejskiej Policji w Koszycach, gdzie omówiono działania policyjne i środki bezpieczeństwa, zastosowane podczas Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie. Słowacja jest gospodarzem tej imprezy w okresie od 10.05.2019 r. do 26.05.2019 r., a mecze hokejowe rozgrywane są w Koszycach i Bratysławie.

Ponadto goście zwiedzili jednostkę Policji w miejscowości Sobrance we wschodniej Słowacji (kraj koszycki), gdzie zapoznali się z technicznymi i fizycznymi systemami ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz obserwowali pracę centrum operacyjnego.

Ostatnim punktem programu była wizyta w punkcie kontroli granicznej w miejscowości Vyšne Nemecké, gdzie znajduje się słowacko-ukraińskie drogowe przejście graniczne. Strona słowacka zaprezentowała m.in. działanie systemu monitoringu o nazwie EBAS, sprzęt i wyposażenie służb granicznych, zasady pracy z psami służbowymi, itp.

Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł.insp. Paulina Filipowiak.

logo z napisem: Dynamic Visegrad for Europe  Slovak Presidency2018/2019 of the Visegrad Group

Słowacja przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej od lipca 2018 roku do czerwca 2019 roku. Jednym z priorytetów słowackiej prezydencji jest utrzymanie wspólnego stanowiska państw V4 w zakresie polityki migracyjnej, które polega m.in. na uszczelnianiu granic zewnętrznych Unii Europejskiej i walce w nielegalną imigracją.

(BMWP KGP/ mw)