Szkolenie CEPOL w WSPol

Data publikacji: 20.05.2019

W dniach 20 – 24 maja 2019 r. ma miejsce międzynarodowe szkolenie CEPOL, poświęcone problematyce zwalczania zjawiska handlu ludźmi pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach”, którego gospodarzem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele Policji, Prokuratury, Sądów oraz Ministerstw Sprawiedliwości z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych ekspertów z 3 krajów UE znajdują się, m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - LaStrada oraz Policji.

W dniu 20 maja br. uroczystego otwarcia kursu, w imieniu insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dokonała mł. insp. dr Dorota Mocarska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w obecności podinsp. Tomasza Stodulskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Michała Grzelca – Naczelnika Wydziału ds. Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP oraz nadkom. Tomasza Szydy – eksperta Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji.

Organizatorami głównymi szkolenia są Europejska Akademia Policyjna CEPOL oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Źródło: WSPol w Szczytnie