Europoltech 2019 "Technika-Nauka-Współpraca"

Data publikacji: 09.05.2019

9 maja 2019 roku to drugi dzień Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH, podczas którego otwarte zostały konferencje: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia” i „Ratownictwo w służbach – wyzwanie i zobowiązanie”.

Dzisiejsze wydarzenia na targach przyciągnęły równie dużo uczestników, co dzień otwarcia. Podczas Konferencji Naukowej „Miejsce zdarzenia” zorganizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA sala wypełniona była uczestnikami po brzegi. Tematem przewodnim konferencji były skomplikowane i złożone oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrof masowych. Sesje tematyczne objęły metodykę działań służb na miejscu zdarzenia o skomplikowanym i złożonym charakterze, użycie nowoczesnych mobilnych technologii na miejscu zdarzenia, badania „trudnych śladów” i współpracę organów bezpieczeństwa państwa oraz koordynację działań na miejscu zdarzenia o charakterze masowym. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Henry C Lee z Uniwersytetu w New Haven.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji dla uczczenia setnej rocznicy istnienia policyjnej kryminalistyki w niepodległej Polsce przygotowało wystawę historyczną „100 lat Kryminalistyki”. Wystawa oparta jest na historycznych punktach przełomowych w kryminalistyce. Dla przykładu, pierwsze zastosowanie identyfikacji daktyloskopijnej miało miejsce w 1925 roku, a wykorzystanie badań balistycznych w 1931 roku. Przyciągającym wzrok gości targów oglądających wystawę CLKP był samochód ZIS 110 Kabriolet.

Konferencja dla ratowników medycznych w Policji

Ze wszystkich garnizonów Policji na Konferencję „Ratownictwo w służbach medycznych – wyzwanie i zobowiązanie” przybyli ratownicy medyczni z Zespołów Medycznych Policji oraz CPKP „BOA”. Zorganizowanie konferencji przez Komendę Główną Policji w tak specjalistycznym zakresie było możliwe dzięki współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Polskiemu Towarzystwu Medycznemu. Bardzo ważnym punktem konferencji była współpraca służb w sytuacjach katastrof i masowych zdarzeń.

Dzisiaj na terenie Targów EUROPOLTECH 2019 odbyła się także odprawa służbowa pod przewodnictwem nadinsp. Dariusza Augustyniaka I Zastępcy Komendanta Głównego Policji z udziałem zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji, CBŚP, BSWP, WSPol., SP właściwych ds. logistyki. Dotyczyła ona funkcjonowania w Policji Systemu Rejestracji Audio-Video (RAW). Mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP w swoim wystąpieniu podkreśliła, że przyszłość Policji jest ściśle związana z systemem teleinformatycznym. Nadinsp. Dariusz Augustyniak odnosząc się do używanych już w Policji kamer nasobnych powiedział: - Musimy przekonać policjantów, że kamery nasobne to dobre narzędzie.

Goście targów EUROPOLTECH 2019 odwiedzali stoiska wydawnicze i sprzętowe, rozmawiali oraz poznawali wszelkiego rodzaju nowinki techniczne. Podczas targów można było również uczestniczyć w różnego rodzaju pokazach technologii, w blokach tematycznych, takich jak: systemy do identyfikacji osób na podstawie biometrii twarzy, czy informatyczne systemy analityczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promocyjne przygotowane przez Biura KGP, m.in. na stoisku Biura Komunikacji Społecznej goście mogli otrzymać bieżące i archiwalne numery miesięcznika „Policja 997”.

Piątek będzie ostatnim dniem targów, otwartym po raz pierwszy dla wszystkich zainteresowanych (po dokonaniu rejestracji w recepcji targów).

(KGP/ip/zdj. A. Chyliński, I. Pajdała/wsz)