Wspólnie na rzecz zwalczania cyberprzestępczości – międzynarodowe spotkanie specjalistów w Olsztynie

Data publikacji: 09.05.2019

Po raz trzeci – tym razem w Olsztynie – zebrał się międzynarodowy zespół specjalistów do spraw realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Gospodarzem spotkania jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, która jest jednym z partnerów projektu.

 • Prowadząca spotkanie podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
  Prowadząca spotkanie podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
 • Uczestnicy spotkania siedzący za ławkami
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie
 • Mł. insp. Edward Szydłowski, insp. Piotr Zabuski i mł. insp. Leszek Róziecki
  Mł. insp. Edward Szydłowski, insp. Piotr Zabuski i mł. insp. Leszek Róziecki

W dniach 9-10 maja 2019 w Olsztynie zorganizowane zostało spotkanie specjalistów z różnych krajów, których połączyło trudne zadanie walki z cyberprzestępczością. Międzynarodowa współpraca na tym polu była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”. Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, która do współpracy zaprosiła również: Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskie Biuro Policji Kryminalnej, Biuro Prokuratora Generalnego Węgier oraz Główny Zarząd Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii.

Celem spotkania w Olsztynie jest przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań projektu, który realizowany jest przez partnerów od grudnia 2017 roku. Tematem spotkania jest także analiza bieżącej sytuacji projektu, weryfikacja harmonogramu działań i ustalenie podziału zadań w kontekście zamknięcia działań projektowych, omówienie kwestii finansowych, rozliczenia i zakończenia przedsięwzięcia oraz analiza wyników ewaluacji projektu. Jest to ostatnie spotkanie zespołu do spraw realizacji projektu, ma więc na celu omówienie ostatnich zadań projektowych zmierzających do wypracowania założonych rezultatów projektu. Wcześniejsze spotkania odbyły się w Niemczech (w lutym 2018 roku) i na Węgrzech (w październiku 2018 roku).

 • Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie
 • Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie reprezentujący Węgry
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie
 • Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie wysłuchują przygotowanej prezentacji
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami Projektu. Taka współpraca wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną.

Internet stał się niemal niezbędnym elementem naszego życia codziennego, wykorzystywanym m.in. do komunikacji, zakupów, bankowości elektronicznej, edukacji oraz rozrywki. Coraz trudniej obecnie znaleźć dziedzinę życia, w której nie mają zastosowania technologie informatyczne, co w połączeniu z globalnym zasięgiem sieci, spowodowało, że jest to idealna przestrzeń do rozwoju przestępczości, w tym zwłaszcza tej o zasięgu międzynarodowym. Najczęściej spotykane rodzaje przestępstw popełnianych w Internecie lub za jego pośrednictwem są związane m.in. z bankowością internetową, oszustwami, pedofilią, stalkingiem, handlem ludźmi, handlem bronią i narkotykami, malware, ransomware, skimmingiem, etc.

Rezultaty będą w pełni wartościowe, gdy będą miały charakter międzynarodowy, ponieważ realnie wpłyną na podniesienie skuteczności organów ścigania. Jest to szczególnie ważne, ponieważ prowadzenie współpracy międzynarodowej przez Policję jest obowiązkiem wynikającym z regulacji krajowych i międzynarodowych.

 • Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie oglądają przygotowaną prezentację
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie
 • Uczestnik spotkania omawia przygotowaną prezentację
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie
 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania na tle zamku w Olsztynie
  Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Olsztynie

W ramach projektu zaplanowano 5 międzynarodowych sesji szkoleniowych, w której uczestniczy w sumie 24 ekspertów z Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier i Niemiec.

Pierwsza sesja szkoleniowa odbyła się w terminie 19-23 marca 2018 r. w Niemczech w miejscowości Eberswalde. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: teoretyczne i praktyczne aspekty związane z używaniem kryptowaluty oraz oprogramowania klienckiego w odniesieniu do prowadzonych postępowań w sprawach przestępstw gospodarczych; zabezpieczenie, właściwe  przechowywanie i transakcje z użyciem Bitcoins w procesie wykrywczym, jako środka płatniczego wykorzystywanego do finansowania szeroko rozumianych działań o charakterze terrorystycznym.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach  28 maja – 1 czerwca 2018 roku w Wilnie na Litwie. Zagadnienia w programie dotyczyły m.in. monitoringu internetu, OSINT, zdolności analitycznych i narzędzi;  zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci, współpraca z zagranicznymi partnerami i dostawcami usług: 24/7, Siena i inne kanały wymiany informacji; Cyber ​​Forensics.

Trzecia sesja szkoleniowa odbyła się w Budapeszcie na Węgrzech w dniach 26-30 listopada 2018 roku – poświęcona była wymianie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością. Czwarta sesja szkoleniowa odbyła się w Bułgarii w Sofii w terminie 25-29 marca 2019 r. – jej celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz informacji dotyczących różnego rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem kradzieży tożsamości, a także zapoznanie się z problematyką sieci botnet (grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli).

Ostatnia sesja ekspercka odbędzie się w Łodzi pod koniec maja 2019 roku.

(jszo/tm)