Ćwierć tysiąca nowych policjantów w służbie

Data publikacji: 08.05.2019

Dziś rozpoczęli już samodzielne służby w terenie kraju. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ćwierć tysiąca funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w terenie zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w październiku ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Wśród absolwentów panie stanowiły 20 procent składu Kompanii. Po 7 miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci rozpoczęli w środę służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Przykazania przedwojennego policjanta:

 • Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
 • Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
 • Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
 • Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
 • Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
 • Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
 • Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
 • Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
 • Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
 • Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
 • W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
 • Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
 • Miej pogardę dla pochlebców.
 • Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

 

EGZAMIN KOŃCOWY W OSTATNIM DNIU SZKOLENIA

 • Policjanci w trakcie rozwiązywania testów.
 • Egzamin końcowy w auli słupskiej Szkoły Policji.
 • Policjantka w trakcie rozwiązywania testu.
 • Policjanci rozwiązują test.
 • Egzamin końcowy w auli słupskiej Szkoły Policji.
 • Policjanci wypełniają arkusze testowe.

WRĘCZENIE ŚWIADECTW I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO

 • Zakończenie szkolenia na głównym placu apelowym słupskiej Szkoły Policji.
 • W zakończeniu uczestniczyli bliscy policjantów.
 • Poczet flagowy i poczet sztandarowy Szkoły Policji.
 • Poczet flagowy i poczet sztandarowy Szkoły Policji.
 • Pododdziały absolwentów słupskiej Szkoły Policji.
 • Zastępca komendanta Szkoły mł.insp. Dorota Przypolska przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości kom. Marcina Milde.
 • Przegląd pododdziałów słuchaczy.
 • Przemarsz pocztu flagowego.
 • W trakcie podniesienia flagi na maszt.
 • Wręczanie świadectw.
 • Świadectwa wręcza zastępca Komendanta Szkoły insp. Dorota Przypolska.
 • Absolwenci Szkoły Policji w Słupsku odbierają świadectwa.
 • Policjanci w oczekiwaniu na odbiór świadectw.
 • Na uroczystość licznie przybyli bliscy i rodziny policjantów.
 • Wręczanie świadectw widok na plac apelowy z góry.
 • Wręczanie świadectw ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego.
 • Absolwenci Szkoły Policji w Słupsku odbierają świadectwa.
 • Policjanci odbierają świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego.
 • Świadectwa wręcza zastępca Komendanta Szkoły insp. Dorota Przypolska.
 • Absolwenci Szkoły Policji w Słupsku odbierają świadectwa.
 • Wręczanie świadectw widok na plac apelowy z góry.
 • Rodziny i bliscy absolwentów Szkoły Policji w Słupsku.
 • Policjant, jeden z absolwentów Szkoły Policji w Słupsku.

WRĘCZENIE LISTU POCHWALNEGO, DYPLOMÓW I PODZIĘKOWAŃ

 • Wręczenie listu pochwalnego.
 • Wręczenie dyplomów zwycięzcom konkursu wiedzowego.
 • Wręczenie podziękowań policjantom odwiedzającym dzieci w szpitalu.