Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Senior w obliczu współczesnych zagrożeń”

Data publikacji: 24.04.2019

Dziś w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Senior w obliczu współczesnych zagrożeń”. Konferencję otworzył Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich i Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski. Celem Konferencji jest interdyscyplinarne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa seniorom województwa pomorskiego oraz wymiana, na poziomie międzynarodowym, doświadczeń związanych z występującymi współcześnie zagrożeniami. Wydarzenie patronatem objął Komendant Główny Policji.

Dziś o godzinie 9:00 Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich i Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski uroczyście otworzyli Międzynarodową Konferencję Naukową „Senior w obliczu współczesnych zagrożeń. Wydarzenie patronatem objął Komendant Główny Policji.

Konferencja adresowana była do osób na co dzień współpracujących z seniorami i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Tematyka dotycząca bezpieczeństwa osób starszych zaprezentowana została przez zaproszonych gości z Policji szwedzkiej i niemieckiej. Prelegentami byli także nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz insp. Krzysztof Kozelan I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Ważną rolę w tego typu przedsięwzięciach spełniają delegaci podmiotów pozapolicyjnych współpracujących z  Policją od wielu lat, tj.: Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej, którzy w sposób naukowy pochylili się nad problematyką bezpieczeństwa seniorów. 

W trakcie konferencji w ramach działań profilaktycznych, zostały zaprezentowane, opracowane przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku, trzy spoty video dotyczące przeciwdziałania przestępczości metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.

 

SPOTY: